SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 23 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 23 из 115
Műsorszámok lejátszása
a kedvenc sorrendben
(PGM play)
1
Amikor a lejátszó leáll, fordítsa
a távvezérlőn található
funkciótárcsát P MODE/
állásba,
majd nyomja meg többször egymás
után a funkciógombot, amíg
a „PGM” (programozás) villogni nem
kezd.
Lejátszási sorrend
Műsorszám címe vagy fájlnév
2
A VOL +/– gombbal válasszon ki egy
műsorszámot, majd tartsa lenyomva
a
gombot, amíg a kijelző át nem
vált.
ATRAC CD-k és MP3 CD-k lejátszása
esetén: Másik csoportból is választhat
fájlt, ha elfordítja a működtetőtárcsát
a
vagy
felé, mialatt a tárcsát
irányba nyomva tartja.
3
A kedvenc sorrend műsorszámainak
kiválasztásához ismételje meg
a 2. lépést.
Legfeljebb 64 műsorszámot
választhat ki.
Amikor befejezte a 64. műsorszám
megadását, az elsőként kiválasztott
műsorszám száma (audió CD)/fájlnév
megjelenik a kijelzőn.
Ha 65 vagy annál több műsorszámot
választ ki, az elsőként kiválasztott
műsorszámok egyenként törlődnek.
4
Nyomja meg a
gombot.
A lejátszás a kijelölt sorrendben indul.
A programozás ellenőrzése
1
Amikor a lejátszó leáll, fordítsa
a távvezérlőn található funkciótárcsát
P MODE/
állásba, majd nyomja
meg többször egymás után
a funkciógombot, amíg a „PGM”
(programozás) villogni nem kezd. Majd
nyomja le és tartsa lenyomva a
gombot a távvezérlőn, amíg a kijelző
megváltozik.
2
Ha a távvezérlő
gombját a kijelző
változásáig nyomva tartja, akkor
a műsorszámok a lejátszási sorrendben
jelennek meg.
A programozott lejátszás kikapcsolása
Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn.
Műsorszámok ismétlődő
lejátszása
(Ismétlő lejátszás)
1
A távvezérlő funkciótárcsájának
elfordításával válassza ki
a P MODE/
beállítást,
majd többször nyomja meg
a funkciógombot a megismételni
kívánt lejátszási lehetőség
kiválasztásához (
21. oldal).
2
Tartsa lenyomva a funkciógombot,
amíg meg nem jelenik a
(ismétlés) felirat.
A kiválasztott lejátszási beállítás
ismétlődik.
Visszatérés normál lejátszásra.
Forgassa el a távvezérlő funkciótárcsáját
úgy, hogy kiválassza a P MODE/
lehetőséget, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva a funkciógombot, amíg a
jel
eltűnik.
23
HU
Lejátszás
Образец
Мануал подходит для устройств