SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 40 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 40 из 115
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki
czy wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem,
nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Nie ustawiaj na urządzeniu
zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem
lub porażeniem prądem elektrycznym,
nie umieszczaj na urządzeniu obiektów
wypełnionych cieczami, takich jak
wazony.
Niektóre państwa mogą określać
zasady użytkowania baterii używanych
do zasilania tego wyrobu. Prosimy
o stosowanie się do lokalnych przepisów
obowiązujących w Państwa kraju.
PRZESTROGA
• OTWARTE URZĄDZENIE
EMITUJE NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE
• NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ
W WIĄZKĘ LASEROWĄ ANI
PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
• OTWARTE URZĄDZENIE
EMITUJE NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE
KLASY 1M
• NIE NALEŻY PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych
krajach, w których ma ono podstawę
prawną, głównie w krajach EEA
(European Economic Area - europejski
obszar ekonomiczny).
2
PL
Образец
Мануал подходит для устройств