SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 115
Niniejsza instrukcja opisuje obsługę odtwarzacza
CD. Informacje na temat dostarczonego
oprogramowania SonicStage, patrz „Podręcznik
instalacji/obsługi”.
Uwaga do użytkowników
Dostarczone oprogramowanie
W zależności od rodzaju tekstu i znaków, tekst
wyświetlany w programie SonicStage może nie
być wyświetlany prawidłowo w urządzeniu. Jest
to spowodowane następującymi przyczynami:
– Ograniczenia podłączonego odtwarzacza.
– Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
Instrukcje zawarte w niniejszym opisie dotyczą
głównie elementów sterujących znajdujących się
na pilocie.
W zależności od regionu, w którym odtwarzacz
jest wykorzystywany, informacje pokazywane
na wyświetlaczu pilota mogą nieco różnić się od
pokazanych w instrukcji obsługi.
ATRAC3plus jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
„WALKMAN” jest zarejestrowanym Sony
znakiem handlowym firmy Sony Corporation
oznaczającym urządzenia stereofoniczne
wyposażone w słuchawki.
jest
znakiem handlowym firmy Sony Corporation.
Spis treści
Tworzenie własnych płyt CD
w formacie ATRAC
........................................
4
Płyty odtwarzane przy użyciu tego
odtwarzacza CD
......................................
5
Środki ostrożności
.........................................
7
Bezpieczeństwo
........................................
7
W odtwarzaczu
.........................................
7
Płyty CD
....................................................
7
Słuchawki
..................................................
7
Czynności wstępne
Akcesoria znajdujące się
w zestawie
........................................................
8
Elementy odtwarzacza i elementy
sterujące
...........................................................
9
Przygotowanie źródła zasilania
(akumulatora)
.......................................
11
Stosowanie zwykłych baterii
.................
13
Sprawdzanie stanu naładowania
akumulatora
...........................................
14
Korzystanie z zasilacza sieciowego
......
15
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt CD
..................................
16
Podstawowe czynności związane
z odtwarzaniem
(rozpoczynanie,
zatrzymywanie, wyszukiwanie)
............
17
Blokowanie przycisków (HOLD)
........
18
Wyszukiwanie ulubionych
utworów/plików
..........................................
18
Wyszukiwanie z listy grup/plików
(widok listy)
...........................................
18
Wyświetlanie informacji na temat
płyty CD
.................................................
19
Zmiana opcji odtwarzania
(PLAY MODE)
.......................................
20
Opcje odtwarzania (PLAY MODE) ...21
Odtwarzanie grup
..................................
22
Odtwarzanie ulubionych utworów
(Bookmark play)
...................................
22
Odtwarzanie utworów z ulubionych
list odtwarzania (m3u)
..........................
22
Odtwarzanie utworów w ulubionej
kolejności (PGM)
..................................
23
Wielokrotne odtwarzanie utworów
(Repeat)
.................................................
23
Zmiana jakości dźwięku
...........................
24
Wybór jakości dźwięku
.........................
24
Dostosowanie jakości dźwięku
.............
24
Elementy menu SOUND
......................
25
Zmiana ustawień opcjonalnych
............
26
Określanie ustawień różnych funkcji ...26
Elementy menu OPTION
.....................
27
Podłączanie innych urządzeń
................
30
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
....................
31
Czyszczenie odtwarzacza
.......................
35
Dane techniczne
..........................................
35
Akcesoria opcjonalne
................................
36
Indeks
...............................................................
37
PL
3
PL
Образец
Мануал подходит для устройств