SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 115
Płyty odtwarzane przy użyciu tego odtwarzacza CD
Płyty audio CD:
Płyty w formacie CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) jest
standardem zapisu płyt audio CD.
Płyty ATRAC CD:
Płyty CD-R/CD-RW z danymi audio skompresowanymi
w formacie ATRAC3plus, nagrane za pomocą programu SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) jest technologią
kompresji dźwięku pozwalającą na uzyskanie jego wysokiej jakości przy dużym
stopniu kompresji. ATRAC3plus pozwala na skompresowanie plików audio do
ok. 1/20 pierwotnego rozmiaru, z szybkością transmisji 64 kb/s.
Szybkości transmisji i częstotliwości próbkowania obsługiwane przez ten
odtwarzacz CD:
Szybkości transmisji
Częstotliwości próbkowania
ATRAC3
66/105/132 kb/s
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kb/s
44,1 kHz
Odtwarzacz wyświetla maksymalnie 62 znaki.
Płyty MP3 CD:
Płyty CD-R/CD-RW z danymi audio skompresowanymi w formacie MP3,
nagrane za pomocą programu innego niż SonicStage*
Poniżej podano szybkości transmisji i częstotliwości próbkowania obsługiwane
przez ten odtwarzacz CD. Można również odtwarzać pliki zapisane ze zmienną
szybkością transmisji (VBR – Variable Bit Rate).
Szybkości transmisji
Częstotliwości próbkowania
MPEG-1 Layer3
32 - 320 kb/s
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kb/s
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kb/s
8/11,025/12 kHz
Ten odtwarzacz CD jest zgodny z wersją 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 formatu etykiet ID3.
ID3 jest formatem pozwalającym na włączenie do plików MP3 określonych
informacji (nazwa utworu, nazwa albumu, nazwa wykonawcy itp.). Odtwarzacz
wyświetla maksymalnie 64 znaki etykiety ID3.
Płyty CD-Extra i Mix-Mode CD:
Płyty CD-R/CD-RW, na których zapisano jednocześnie dane w formacie
CD-DA i CD-ROM*
Jeśli nie można odtworzyć danej płyty CD, należy zmienić ustawienie „CD-
EXTRA” w menu OPTION (
str. 28). Teraz płytę można odtworzyć.
Można również odtwarzać płyty ATRAC CD, na których zapisano również dane audio
w formacie MP3 za pomocą programu innego niż SonicStage.
Za pomocą programu SonicStage nie można tworzyć płyt CD z danymi audio w różnych
formatach.
* Można odtwarzać tylko płyty w formacie ISO 9660 poziom 1/2 i Joliet.
ciąg dalszy
5
PL
Образец
Мануал подходит для устройств