SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 44 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 44 из 115
Płyty muzyczne zakodowane z zastosowaniem
technologii ochrony praw autorskich
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact Disc
(CD). W ostatnim czasie na rynku pojawiły
się wydane przez kilka firm fonograficznych
dyski z nagraniami muzycznymi
zakodowanymi z zastosowaniem technologii
ochrony praw autorskich. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że wśród tych dysków
znajdują się również takie, które nie są
zgodne ze standardem CD i w związku
z tym mogą nie być odtwarzane przez
niniejsze urządzenie.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Różnica w strukturze plików na
płytach ATRAC CD i MP3 CD
Płyty ATRAC CD i MP3 CD zawierają
„pliki” i „grupy”. „Plik” jest odpowiednikiem
„utworu” na płycie audio CD. „Grupa”
jest zbiorem plików i jest odpowiednikiem
„albumu”.
Odtwarzacz traktuje foldery na płytach
MP3 CD jako „grupy”, dzięki czemu
płyty ATRAC CD i MP3 CD mogą być
obsługiwane w taki sam sposób.
Maksymalna liczba grup i plików
• Maksymalna liczba grup: 256
• Maksymalna liczba plików: 999
Kolejność odtwarzania plików z płyt
ATRAC CD i MP3 CD
W przypadku płyt ATRAC CD pliki
są odtwarzane w kolejności ustalonej
w programie SonicStage.
W przypadku płyt MP3 CD kolejność
odtwarzania może być różna, w zależności
od metody użytej przy zapisie plików
na płytę. Istnieje również możliwość
odtworzenia „listy odtwarzania” określającej
kolejność odtwarzania plików MP3.
W poniższym przykładzie pliki są
odtwarzane w kolejności od
do
.
Plik
MP3
Grupa
(Maksymalna liczba poziomów katalogu: 8)
Uwagi
• W przypadku, gdy na jednej płycie CD
zapisane są pliki ATRAC3plus i MP3,
w pierwszej kolejności odtwarzane są pliki
ATRAC3plus.
• Możliwości odtwarzania plików przez ten
odtwarzacz CD różnią się w zależności od
jakości płyty i stanu urządzenia nagrywającego.
• Dozwolone znaki to litery od A do Z, od a do
z, cyfry od 0 do 9 i znak _ (podkreślenie).
• Na płycie z plikami ATRAC3plus/MP3 nie
należy zapisywać plików w innych formatach
ani tworzyć zbędnych folderów.
Płyty ATRAC CD
• Płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
ATRAC3plus nie można odtwarzać na
komputerze.
Płyty MP3 CD
• Należy pamiętać o dodaniu do nazwy pliku
rozszerzenia „mp3”. Dodanie rozszerzenia
„mp3” do pliku innego niż MP3 uniemożliwi
jego prawidłowe rozpoznanie przez
odtwarzacz.
• Przy kompresji materiału źródłowego do
pliku MP3 zaleca się ustawienie parametrów
kompresji na „44,1 kHz”, „128 kb/s” i „Constant
Bit Rate” (stała szybkość transmisji).
• Aby przy nagrywaniu wykorzystać
maksymalnie całą pojemność płyty, należy
w programie nagrywającym ustawić opcję
„Halting of writing” (Zapis wielosesyjny).
• Aby nagrać pusty nośnik za jednym razem,
z wykorzystaniem jego maksymalnej
pojemności, należy w programie nagrywającym
ustawić opcję „Disc at Once” (Jedna sesja).
6
PL
Образец
Мануал подходит для устройств