SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 45 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 45 из 115
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• W razie dostania się do wnętrza
odtwarzacza jakichkolwiek przedmiotów
lub płynów należy go odłączyć i przed
ponownym użyciem zlecić jego przegląd
osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
• Nie należy wkładać żadnych przedmiotów
do gniazda DC IN 3 V (gniazdo wejściowe
zasilania zewnętrznego).
W odtwarzaczu
• Soczewki odtwarzacza należy utrzymywać
w czystości i nie wolno ich dotykać.
W przeciwnym razie soczewki mogą ulec
uszkodzeniu i powodować nieprawidłowe
działanie odtwarzacza.
• Nie należy kłaść na odtwarzaczu ciężkich
przedmiotów. Grozi to uszkodzeniem
odtwarzacza i płyty CD.
• Nie należy pozostawiać odtwarzacza
w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, zapylonych lub
piaszczystych, narażonych na działanie
wilgoci, opadów atmosferycznych,
wstrząsów mechanicznych, na nierównych
powierzchniach czy w samochodzie
z zamkniętymi oknami.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia
w odbiorze radiowym lub telewizyjnym,
należy go wyłączyć lub przenieść
w miejsce z dala od odbiornika
radiowego lub telewizora.
• W odtwarzaczu nie można odtwarzać
płyt o niestandardowych kształtach
(np. w kształcie serca, kwadratu,
gwiazdy). Może to spowodować
uszkodzenie odtwarzacza. Takich płyt
nie należy używać.
Płyty CD
• Przy czyszczeniu płyt CD należy je
trzymać za krawędź z dwóch stron. Nie
wolno dotykać powierzchni płyt.
• Nie należy naklejać na płyty naklejek ani
taśm klejących.
• Nie należy przechowywać płyt w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani w pobliżu
źródeł ciepła, np. gorących kanałów
powietrznych. Nie należy pozostawiać płyt
w samochodzie zaparkowanym w miejscu
nasłonecznionym.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze
lub kierowania jakimkolwiek pojazdem
mechanicznym. Może to spowodować
zagrożenie w ruchu ulicznym, a ponadto
w niektórych krajach traktowane jest jako
wykroczenie. Potencjalnie niebezpieczne
jest również słuchanie muzyki przez
słuchawki przy dużej głośności przez
pieszych, szczególnie przy przechodzeniu
przez ulicę. W sytuacjach potencjalnie
niebezpiecznych należy zachować
szczególną ostrożność przy korzystaniu
z odtwarzacza lub wyłączyć go.
Ochrona słuchu
Należy unikać słuchania muzyki
przez słuchawki przy dużej głośności.
Laryngolodzy przestrzegają przed ciągłym,
głośnym i długim słuchaniem muzyki.
W przypadku pojawienia się dzwonienia
w uszach należy zmniejszyć natężenie
dźwięku lub wyłączyć odtwarzacz.
Troska o innych
Przy korzystaniu z odtwarzacza należy
ustawiać głośność na umiarkowanym
poziomie. Pozwoli to usłyszeć dźwięki
dobiegające z otoczenia i nie będzie
przeszkadzać innym osobom znajdującym
się w pobliżu.
7
PL
Образец
Мануал подходит для устройств