SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 49 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 49 из 115
4
Podłącz zasilacz sieciowy do
znajdującej się w zestawie
podstawki do ładowania. Następnie
umieść odtwarzacz na podstawce.
Kontrolka OPR odtwarzacza zacznie
migać, a następnie świecić światłem
ciągłym.
Jeśli podłączony jest pilot, miga
napis „Charging”, zaś poszczególne
sekcje symbolu
(bateria) kolejno
zapalają się na pilocie.
Styki
Podstawka do
ładowania
do DC
IN 3V
Kontrolka OPR
do gniazda zasilania
Zasilacz sieciowy
Po całkowitym naładowaniu
akumulatora gaśnie kontrolka OPR
i znika napis „Charging”.
ciąg dalszy
Przygotowanie źródła
zasilania
(akumulatora)
Przed pierwszym użyciem lub po
rozładowaniu akumulator należy
naładować. W celu utrzymania pierwotnej
pojemności akumulatora przez dłuższy
okres czasu, należy go ładować tylko
po całkowitym rozładowaniu (gdy na
wyświetlaczu pojawi się napis „Lo Batt”).
Ponieważ znajdująca się w zestawie
podstawka do ładowania przeznaczona
jest wyłącznie do tego odtwarzacza,
nie można jej używać do ładowania
akumulatorów innych modeli.
1
Ściśnij oba przyciski otwierania
oznaczone napisem OPEN w celu
otwarcia pokrywy odtwarzacza.
Przyciski OPEN
2
Otwórz pokrywę kieszeni na baterie
wewnątrz odtwarzacza.
Pokrywa
kieszeni
akumulatora
Unieś
Naciśnij
3
Włóż akumulator NH-14WM
(znajdujący się w zestawie) w taki
sposób, aby jego oznaczenie
było
ustawione zgodnie z rysunkiem,
a następnie zatrzaśnij pokrywę.
Włóż najpierw koniec
oznaczony
.
11
PL
Czynności wstępne
Образец
Мануал подходит для устройств