SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 50 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 50 из 115
Uwagi
• Za pomocą podstawki do ładowania nie należy
ładować akumulatorów innych niż akumulator
NH-14WM (znajdujący się z zestawie).
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie ładowania
powoduje jego przerwanie i rozpoczęcie
odtwarzania płyty CD.
• Po umieszczeniu odtwarzacza na podstawce do
ładowania w czasie odtwarzania odtwarzanie
zostaje zatrzymane i rozpoczyna się ładowanie.
• Podczas ładowania odtwarzacz i akumulator
rozgrzewają się. Jest to normalne zjawisko,
które nie powoduje zagrożenia.
• Należy prawidłowo umieścić odtwarzacz na
podstawce i sprawdzić, czy świeci kontrolka
OPR. Nieprawidłowe umieszczenie
odtwarzacza powoduje przerywanie ładowania
lub odtwarzania.
• Na podstawce do ładowania nie należy kłaść
monet ani innych przedmiotów metalowych.
Jeśli styki podstawki do ładowania
przypadkowo zetkną się z metalowym
przedmiotem, może nastąpić jej zwarcie
i rozgrzanie się.
• Jeżeli odtwarzacz nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator.
• Długości styków podstawki do ładowania
różnią się. Nie stwarza to jednak problemu.
Ładowanie akumulatora bez korzystania
z podstawki do ładowania
Kontrolka OPR
/CHG
do DC IN 3V
Zasilacz sieciowy
Pokrywa
do gniazda zasilania
1
Wykonaj czynności
1
-
3
procedury
opisanej w punkcie „Stosowanie
zwykłych baterii” (
str. 13, 14), aby
podłączyć do odtwarzacza zewnętrzny
pojemnik na baterie.
2
Przesuwając i przytrzymując pokrywkę
zewnętrznego pojemnika na baterie
w kierunku
, podłącz zasilacz
sieciowy.
3
Naciśnij przycisk
/CHG.
Ładowanie rozpocznie się.
Wyjmowanie akumulatora
Naciśnij akumulator od strony
.
12
PL
Образец
Мануал подходит для устройств