SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 51 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 51 из 115
Uwagi odnośnie okresu przydatności
akumulatora i momentu jego wymiany
Akumulator nowy lub nieużywany przez
dłuższy czas może nie naładować się do
końca.
W takim przypadku należy go ładować
do chwili, aż kontrolka OPR zgaśnie, po
czym używać odtwarzacza do momentu
całkowitego rozładowania (gdy na
wyświetlaczu pojawi się napis „Lo Batt”).
Procedurę taką należy powtórzyć
kilkakrotnie.
Jeśli czas pracy akumulatora jest nadal
o ok. połowę krótszy od normalnego,
należy wymienić akumulator na nowy.
Uwaga odnośnie przenoszenia akumulatora
Przy przenoszeniu akumulatora należy
używać znajdującego się w zestawie
pudełka na akumulator, chroniącego
go przed wysoką temperaturą.
Zetknięcie akumulatora z metalowymi
przedmiotami może spowodować zwarcie,
a w konsekwencji jego rozgrzanie lub
zapalenie.
Stosowanie zwykłych baterii
W celu przedłużenia pracy odtwarzacza
można użyć wraz z akumulatorem
zwykłych baterii, podłączając zewnętrzny
pojemnik na baterie.
Akumulator odtwarzacza i baterie
znajdujące się w pojemniku rozładowują
się jednocześnie.
W przypadku korzystania jednocześnie
z akumulatora i baterii należy użyć
całkowicie naładowanego akumulatora
i nowej baterii.
1
Zdejmij pokrywę pojemnika.
2
Włóż zakupioną oddzielnie baterię
alkaliczną LR6 (rozmiar AA),
ustawiając biegun
zgodnie
z rysunkiem wewnątrz pojemnika
baterii, a następnie zamknij
pokrywę pojemnika.
ciąg dalszy
13
PL
Czynności wstępne
Образец
Мануал подходит для устройств