SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 52 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 52 из 115
3
Prawidłowo podłącz pojemnik
do odtwarzacza i dokręć wkręt
w kierunku LOCK.
Uwaga
Jeśli podczas odtwarzania pokrywa na
zewnętrznym pojemniku na baterie zostanie
przesunięta w stronę
, odtwarzanie może
zostać zatrzymane.
Sprawdzanie stanu
naładowania akumulatora
Stan naładowania akumulatora jest
pokazywany na wyświetlaczu (patrz
rysunek poniżej). W miarę gaśnięcia
poszczególnych sekcji czarnego wskaźnika
akumulator rozładowuje się coraz bardziej.
„Lo Batt”*
* Sygnał dźwiękowy.
Po rozładowaniu akumulator należy
naładować, a zwykłą baterię wymienić na
nową.
Uwagi
• Wskaźnik na wyświetlaczu pokazuje
orientacyjny stan naładowania akumulatora.
Na przykład, gdy wyświetlana jest tylko jedna
sekcja, nie musi to oznaczać, że akumulator
naładowany jest w jednej czwartej swojej
pojemności.
• W zależności od warunków pracy odtwarzacza
wskaźnik może pokazywać większą lub
mniejszą wartość w stosunku do rzeczywistego
stanu naładowania akumulatora.
Czas pracy akumulatora
1)
W przypadku korzystania z jednego akumulatora
NH-14WM (ładowanego przez około 5 godzin
2)
)
G-PROTECTION
„1”
„2”
Audio CD
18
17
ATRAC CD
3)
40
40
MP3 CD
4)
22
22
W przypadku korzystania z zewnętrznego
pojemnika na baterie (jedna bateria alkaliczna
5)
)
G-PROTECTION
„1”
„2”
Audio CD
30
27
ATRAC CD
3)
60
60
MP3 CD
4)
33
33
W przypadku korzystania z jednego akumulatora
NH-14WM i zewnętrznego pojemnika na baterie
(jedna bateria alkaliczna
5)
)
G-PROTECTION
„1”
„2”
Audio CD
48
44
ATRAC CD
3)
100
100
MP3 CD
4)
55
55
1)Wartość zmierzona zgodnie z normą
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Podany czas odtwarzania jest przybliżoną
liczbą godzin przy usytuowaniu odtwarzacza
na płaskiej i stabilnej powierzchni i po
ustawieniu opcji „POWER SAVE” na wartość
„2” (
str. 28). Wartość ta może różnić się od
podanej w zależności od sposobu korzystania
z odtwarzacza.
2)Czas ładowania może różnić się w zależności
od sposobu korzystania z akumulatora.
3)Nagrana z szybkością 48 kb/s.
4)Nagrana z szybkością 128 kb/s.
5)Przy zastosowaniu baterii alkalicznej LR6
(SG) firmy Sony (produkowanej w Japonii).
14
PL
Образец
Мануал подходит для устройств