SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 53 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 53 из 115
Uwagi odnośnie akumulatorów i baterii
• Nie wolno ładować zwykłych baterii.
• Nie wolno wrzucać akumulatorów ani baterii
do ognia.
• Nie należy nosić baterii ani akumulatora
w kieszeni itp. z monetami lub innymi
metalowymi przedmiotami. Przypadkowe
zwarcie przeciwnych biegunów metalowym
przedmiotem może spowodować nagrzewanie
się akumulatora lub baterii.
• Nie należy używać akumulatorów w połączeniu
ze zwykłymi bateriami.
• Nie należy używać baterii starych w połączeniu
z nowymi.
• Nie należy używać różnych typów baterii
jednocześnie.
• Baterie lub akumulator należy wyjąć
z urządzenia, jeśli nie będą używane przez
dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii
lub akumulatora, należy wyczyścić
dokładnie kieszeń baterii i włożyć nowe
baterie/akumulator. W przypadku kontaktu
elektrolitu ze skórą należy go dokładnie zmyć.
Korzystanie z zasilacza
sieciowego
Do zasilania odtwarzacza można użyć
zasilacza sieciowego, bez akumulatora czy
baterii.
Podstawka do
ładowania
do DC
IN 3V
Kontrolka OPR
do gniazda zasilania
Zasilacz sieciowy
1
Podłącz zasilacz sieciowy do
podstawki do ładowania.
2
Umieść odtwarzacz na podstawce.
Sprawdź, czy kontrolka OPR miga,
a następnie świeci się w sposób ciągły.
Uwagi dotyczące zasilacza
• Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez
dłuższy okres czasu, należy odłączyć wszystkie
źródła zasilania.
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza
sieciowego należącego do wyposażenia
urządzenia. Jeśli odtwarzacz CD został
dostarczony bez zasilacza, należy użyć
zasilacza sieciowego AC-E30HG (niedostępny
w Australii). Użycie innego zasilacza
sieciowego może powodować nieprawidłowe
działanie odtwarzacza.
Biegunowość wtyczki
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazda zasilania. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości
w działaniu zasilacza sieciowego należy
natychmiast odłączyć go od gniazda zasilania.
15
PL
Czynności wstępne
Образец
Мануал подходит для устройств