SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 54 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 54 из 115
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt CD
1
Ściśnij oba przyciski otwierania
oznaczone napisem OPEN w celu
otwarcia pokrywy odtwarzacza.
Uprzednio podłącz do odtwarzacza
słuchawki z pilotem.
do
(słuchawki)
Słuchawki z pilotem
Przyciski OPEN
2
Umieść płytę CD w odtwarzaczu
i zamknij pokrywę.
Stroną zadrukowaną
do góry
Kontrolka OPR będzie się zapalać
kolejno w kolorze czerwonym,
zielonym i pomarańczowym.
3
Naciśnij przycisk
na pilocie.
(płyta) zacznie się obracać
i rozpocznie się odtwarzanie.
Kolor kontrolki OPR zmienia
się zgodnie z formatem źródła
odtwarzanego dźwięku (
str. 5).
Czerwony: format CD-DA, zielony:
format ATRAC3plus, pomarańczowy:
format MP3.
4
Ustaw głośność, obracając pokrętło
VOL +/– pilota.
Pokrętło VOL +/–
W odtwarzaczu
Po umieszczeniu płyty CD w odtwarzaczu
(punkt 2) naciśnij
i ustaw głośność
naciskając VOL +/–.
VOL +/–
Wyjmowanie płyty CD
Naciśnij okrągły występ znajdujący się
pośrodku talerza i wyjmij płytę.
16
PL
Образец
Мануал подходит для устройств