SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 55 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 55 из 115
Podstawowe czynności związane z odtwarzaniem
(rozpoczynanie,
zatrzymywanie, wyszukiwanie)
Pilot
Pokrętło sterujące
,
/
Przycisk
Przycisk
Aby
Operacja wykonywana na pilocie (operacje wykonywane
w odtwarzaczu podano w nawiasach)
Rozpocząć
odtwarzanie
Rozpocząć odtwarzanie od
pierwszego utworu
Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij i przytrzymaj
przycisk
do momentu rozpoczęcia odtwarzania. (Przy
zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk
do momentu rozpoczęcia odtwarzania).
Zatrzymać
odtwarzanie
Przerwać/wznowić
odtwarzanie po przerwaniu
Naciśnij
. (Naciśnij
.)
Zatrzymać odtwarzanie
Naciśnij przycisk
(stop). (Naciśnij przycisk
/CHG).
Przeprowadzić
wyszukiwanie
Odnaleźć początek
aktualnie odtwarzanego
utworu
1)
Jeden raz obróć pokrętło sterujące w kierunku
.
(Jeden raz naciśnij przycisk
).
Odnaleźć początek jednego
z poprzednich utworów
1)
Obracaj pokrętło sterujące w kierunku
.
(Naciskaj przycisk
).
Odnaleźć początek
następnego utworu
1)
Jeden raz obróć pokrętło sterujące w kierunku
.
(Jeden raz naciśnij przycisk
).
Odnaleźć początek jednego
z następnych utworów
1)
Obracaj pokrętło sterujące w kierunku
.
(Naciskaj przycisk
).
Szybko przewinąć do tyłu
1) 3)
Obróć pokrętło sterujące w kierunku
i przytrzymaj.
(Naciśnij i przytrzymaj przycisk
).
Szybko przewinąć do
przodu
1) 3)
Obróć pokrętło sterujące w kierunku
i przytrzymaj.
(Naciśnij i przytrzymaj przycisk
).
Przejść do jednej
z następnych grup
2)
Obracaj pokrętło sterujące w kierunku
, jednocześnie
naciskając je w kierunku
.
(Naciskaj przycisk
(grupa) +).
Przejść do jednej
z poprzednich grup
2)
Naciśnij pokrętło sterujące w kierunku
i przytrzymując w tej pozycji, obróć je w kierunku
.
(Naciskaj przycisk
(grupa) –).
1)Funkcja dostępna w trakcie odtwarzania i po jego przerwaniu (pauza).
2)Funkcja dostępna podczas odtwarzania płyty innej niż audio CD.
3)Funkcja niedostępna w odniesieniu do plików MP3 zapisanych na płycie CD-R/CD-RW w formacie
zapisu pakietowego.
ciąg dalszy
17
PL
Odtwarzanie
Образец
Мануал подходит для устройств