SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 56 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 56 из 115
Blokowanie przycisków
(HOLD)
Zablokowanie przycisków zapobiega
ich przypadkowemu naciśnięciu podczas
przenoszenia odtwarzacza. Naciśnięcie
dowolnego przycisku po uaktywnieniu
funkcji HOLD na odtwarzaczu powoduje
miganie kontrolki OPR.
1
Przesuń przełącznik HOLD na
pilocie lub na odtwarzaczu (z tyłu)
w kierunku wskazywanym strzałką.
Funkcję HOLD można uaktywnić
oddzielnie dla pilota i odtwarzacza.
Na przykład nawet po uaktywnieniu
funkcji HOLD na odtwarzaczu można
go obsługiwać za pomocą pilota, o ile
funkcja ta nie została uaktywniona
również na nim.
HOLD
Odblokowanie przycisków
Przesuń przełącznik w kierunku
przeciwnym do wskazywanego strzałką.
Uwaga
Nawet gdy funkcja HOLD jest aktywna, na
wyświetlaczu pilota nie jest wyświetlany napis
„HOLD”.
Wyszukiwanie ulubionych
utworów/plików
Wyszukiwanie z listy grup/
plików
(widok listy)
Utwór/plik można odnaleźć, sprawdzając
typ formatu źródła dźwięku oraz nazwy
grup i plików.
SEARCH
1
Naciśnij przycisk SEARCH na
pilocie.
2
Obracając pokrętło VOL +/– wybierz
grupę, a następnie naciśnij
przycisk
.
Jeśli wybierasz grupę na płycie
MP3 CD itd. poprzez przeszukanie
wszystkich katalogów, obróć pokrętło
sterujące w kierunku
lub
.
3
Obracając pokrętło VOL +/–
wybierz plik, a następnie naciśnij
przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego pliku.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu
Obróć pokrętło sterujące na pilocie
w stronę
, lub obróć pokrętło sterujące
w stronę
przyciskając pokrętło
w stronę
.
Anulowanie wyszukiwania
Naciśnij
na pilocie.
18
PL
Образец
Мануал подходит для устройств