SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 57 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 57 из 115
Wyświetlanie informacji na
temat płyty CD
Informacje na temat płyty CD można
wyświetlić na wyświetlaczu pilota.
W zależności od regionu, w którym
odtwarzacz CD został zakupiony,
domyślnym językiem może nie być
„ENGLISH”. W razie potrzeby zmień
ustawienie LANGUAGE (
str. 27).
W przypadku odtwarzania płyty MP3
CD zawierającej pliki z etykietami ID3
wyświetlane są informacje zawarte
w takich etykietach (przy braku etykiet
ID3 wyświetlana jest nazwa pliku lub
nazwa grupy) (
str. 5).
Uwagi
• Na wyświetlaczu odtwarzacza mogą być
wyświetlane znaki A-Z, a-z, 0-9 i znak _.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania pliku
odtwarzacz odczytuje wszystkie informacje
na temat pliku i grupy (lub folderu) zapisane
na płycie CD. W tym czasie wyświetlany jest
napis „Reading”. W zależności od zawartości
płyty CD jej odczyt może chwilę potrwać.
• Jeśli plik nie należy do żadnej grupy, na
wyświetlaczu pojawia się napis „MP3 ROOT”.
Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu
pilota
Wyrównaj
Przycisk wyboru funkcji
Pokrętło wyboru funkcji
Obracając pokrętło wyboru funkcji na
pilocie wybierz pozycję DSPL/MENU, po
czym naciskaj przycisk wyboru funkcji.
Audio CD
Numer utworu, czas odtwarzania, który upłynął
(nazwa utworu, nazwa wykonawcy)
1)
Całkowita liczba plików na płycie CD,
pozostały czas na płycie CD (Nazwa albumu)
1)
Ekran animacji
ATRAC CD/MP3 CD
Numer pliku, nazwa pliku, nazwa wykonawcy,
czas odtwarzania, który upłynął
Numer pliku, nazwa albumu,
Informacje CODECa
2)
,
pozostały czas odtwarzania bieżącego pliku
Ekran animacji
1) Przy odtwarzaniu płyty audio CD zawierającej
informacje tekstowe, np. CD-TEXT,
wyświetlane są informacje podane w nawiasach.
2) Wyświetlana jest szybkość transmisji
i częstotliwości próbkowania. Przy odtwarzaniu
pliku MP3 zapisanego ze zmienną szybkością
transmisji VBR (Variable Bit Rate), zamiast
szybkości transmisji na wyświetlaczu pojawia się
napis „VBR”. W niektórych przypadkach napis
„VBR” pojawia się w połowie odtwarzania
utworu zamiast na początku.
19
PL
Odtwarzanie
Образец
Мануал подходит для устройств