SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 59 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 59 из 115
Opcje odtwarzania
(PLAY MODE)
Wyświetlacz pilota
Objaśnienie
Brak wskaźnika
Wszystkie utwory z płyty CD zostają odtworzone w kolejności
zgodnej z ich numeracją.
W przypadku płyt ATRAC CD/MP3 CD kolejność odtwarzania
jest inna, zgodna z ustawieniem „PLAY ORDER” w menu
OPTION.
Odtwarzane są wszystkie pliki z wybranej grupy lub wszystkich
grup (tylko płyty ATRAC CD/MP3 CD) (
str. 22).
1
Bieżący utwór zostaje odtworzony jeden raz.
SHUF
Wszystkie utwory z płyty CD zostają odtworzone jeden raz
w kolejności losowej.
SHUF
Wszystkie pliki z wybranej grupy zostają odtworzone jeden raz
w kolejności losowej (tylko płyty ATRAC CD/MP3 CD)
(
str. 22).
Zostają odtworzone utwory, do których dodano zakładki.
Odtwarzanie utworów z zakładkami rozpoczyna się
w kolejności zgodnej z ich numeracją, a nie w kolejności
dodawania zakładek (
str. 22).
Zostają odtworzone utwory umieszczone na wybranej liście
odtwarzania m3u* (tylko płyty MP3 CD) (
str. 22).
a00
Najczęściej odtwarzane utwory z płyty CD zostają odtworzone
w kolejności od 10. do pierwszego.
a00 SHUF
Maksymalnie 32 utwory zapamiętane przez odtwarzacz jako
najczęściej odtwarzane zostają odtworzone w kolejności
losowej.
PGM
Maksymalnie 64 utwory zostają odtworzone w ulubionej
kolejności (
str. 23).
INTRO
Odtworzonych zostaje ok. 10 pierwszych sekund wszystkich
utworów następujących po utworze bieżącym. Jeśli obrócisz
pokrętło wyboru funkcji, aby wybrać P MODE/
, a następnie
naciśniesz przycisk wyboru funkcji podczas odtwarzania
INTRO, możesz wysłuchać bieżącego utworu do końca.
* Lista odtwarzania m3u jest plikiem, w którym zakodowana została kolejność odtwarzania plików MP3.
Aby móc korzystać z funkcji listy odtwarzania, należy nagrać pliki MP3 na płytę CD-R/CD-RW za
pomocą oprogramowania kodującego, które obsługuje format m3u.
Można odtwarzać utwory według 8 pierwszych list (wymienionych według nazwy pliku) pokazywanych
na wyświetlaczu odtwarzacza CD.
ciąg dalszy
21
PL
Odtwarzanie
Образец
Мануал подходит для устройств