SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 60 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 60 из 115
3
W punkcie 1 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
(
str. 22) wybierz opcję
(BOOKMARK).
4
Naciśnij przycisk
.
Usuwanie zakładek
Podczas odtwarzania utworu z zakładką
naciśnij i przytrzymaj przycisk
na
pilocie, do momentu zniknięcia symbolu
.
Uwagi
• Przy próbie dodania zakładek do utworów
z 11-tej płyty CD (z 6-tej w przypadku
odtwarzania płyt ATRAC CD/MP3 CD)
zakładki pierwszej odtwarzanej płyty zostaną
usunięte.
• Wszystkie zakładki przechowywane w pamięci
zostają usunięte po odłączeniu wszystkich
źródeł zasilania lub przy kontynuowaniu
odtwarzania, gdy wyświetlany jest napis „Lo
Batt”, bez naładowania akumulatora.
Odtwarzanie utworów
z ulubionych list odtwarzania
(m3u)
1
W punkcie 1 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
(
str. 20), wybierz opcję
(lista
odtwarzania).
2
Obracając pokrętło sterujące pilota
w kierunku
lub
, wybierz
żądaną listę odtwarzania.
3
Naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie grup
1
W punkcie 1 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
(
str. 20) wybierz opcję „
” lub
SHUF”.
2
Obracając pokrętło VOL +/–,
wybierz grupę.
Jeśli wybierasz grupę na płycie
MP3 CD itd. poprzez przeszukanie
wszystkich katalogów, obróć pokrętło
sterujące w kierunku
lub
.
Jeśli wybierasz grupę należącą do
tego samego katalogu, obróć pokrętło
VOL +/–.
3
Naciśnij przycisk
i przytrzymaj
przez co najmniej 2 sekundy.
Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie
wszystkich plików z wybranej grupy.
Uwaga
Jeśli w grupie nie ma żadnych utworów, na
wyświetlaczu pojawi się napis „Invalid”.
Odtwarzanie ulubionych
utworów
(Bookmark play)
1
Podczas odtwarzania utworu, do
którego chcesz dodać zakładkę,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
pilota do momentu, gdy symbol
zacznie powoli migać.
2
Aby dodać zakładkę do dwóch lub
większej liczby utworów, powtórz
punkt 1.
Zakładki można dodać do
maksymalnie 10 płyt audio CD
(maksymalnie 99 utworów na każdej
płycie) i maksymalnie 5 płyt ATRAC
CD/MP3 CD (maksymalnie 999
utworów na każdej płycie).
22
PL
Образец
Мануал подходит для устройств