SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 61 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 61 из 115
Odtwarzanie utworów
w ulubionej kolejności
(PGM)
1
Po zatrzymaniu odtwarzania
obróć pokrętło wyboru funkcji
na pilocie do pozycji P MODE/
i naciskaj przycisk wyboru funkcji
do momentu, gdy napis „PGM”
(program) zacznie migać.
Kolejność odtwarzania Nazwa utworu lub pliku
2
Obracając pokrętło VOL +/– wybierz
utwór, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk
do
momentu zmiany wyświetlanych
informacji.
Przy odtwarzaniu płyty ATRAC
CD/MP3 CD można również wybrać
plik należący do innej grupy, obracając
pokrętło sterujące w kierunku
lub
po jego uprzednim naciśnięciu
w kierunku
i przytrzymaniu w tej
pozycji.
3
Powtarzaj punkt 2 w celu wybrania
utworów w ulubionej kolejności.
Można wybrać maksymalnie 64 utwory.
Po zakończeniu wprowadzania 64.
utworu na wyświetlaczu pojawia się
numer pierwszego wybranego utworu
(audio CD)/nazwa pliku (ATRAC
CD/MP3 CD).
W przypadku wybrania 65 utworów lub
więcej utwory wybrane jako pierwsze
są kolejno usuwane.
4
Naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie utworów
w wybranej kolejności.
Sprawdzanie programu
1
Po zatrzymaniu odtwarzania obróć
pokrętło wyboru funkcji na pilocie
do pozycji P MODE/
i naciskaj
przycisk wyboru funkcji do momentu,
gdy napis „PGM” (program) zacznie
migać. Następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk
na pilocie do momentu
zmiany wyświetlanych informacji.
2
Po każdym naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku
na pilocie, do momentu
zmiany wyświetlanych informacji
utwory są wyświetlane w kolejności
odtwarzania.
Anulowanie odtwarzania wg programu
Naciśnij
na pilocie.
Wielokrotne odtwarzanie
utworów
(Repeat)
1
Obróć pokrętło wyboru funkcji na
pilocie do pozycji P MODE/
i naciskaj przycisk wyboru
funkcji, aby wybrać odpowiednią
opcję odtwarzania, która ma być
powtarzana (
str. 21).
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
wyboru funkcji do momentu
wyświetlenia symbolu
(odtwarzanie wielokrotne).
Utwory będą odtwarzane wielokrotnie,
zgodnie z wybraną opcją odtwarzania.
Powrót do normalnego odtwarzania
Obracając pokrętło wyboru funkcji na
pilocie wybierz pozycję P MODE/
,
po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk
wyboru funkcji do momentu zniknięcia
symbolu
.
23
PL
Odtwarzanie
Образец
Мануал подходит для устройств