SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 62 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 62 из 115
Zmiana jakości dźwięku
Szczegółowe informacje na temat
określania ustawień elementów menu
SOUND, patrz
str. 25.
Wybór jakości dźwięku
Istnieje możliwość określenia ustawień opcji
„EQUALIZER” i/lub „CLEARBASS”.
Użycie obu opcji pozwala na uzyskanie
dużo lepszego brzmienia tonów niskich przy
pożądanej jakości dźwięku.
1
Obracając pokrętło wyboru funkcji
na pilocie, wybierz pozycję SOUND.
2
Naciskaj przycisk wyboru funkcji
do momentu wyświetlenia napisu
„EQUALIZER” lub „CLEARBASS”.
3
Naciśnij przycisk
.
4
Obracając pokrętło sterujące pilota
w kierunku
lub
, wybierz
żądaną jakość dźwięku.
5
Naciśnij przycisk
.
Dostosowanie jakości dźwięku
Istnieje możliwość dostosowania jakości
dźwięku dla każdego zakresu częstotliwości
oddzielnie, z jednoczesnym sprawdzaniem
kształtu fali na wyświetlaczu.
1
Obracając pokrętło wyboru funkcji
na pilocie, wybierz pozycję SOUND,
po czym naciskaj przycisk wyboru
funkcji do momentu wyświetlenia
napisu „EQUALIZER” i naciśnij
przycisk
.
2
Obracając pokrętło sterujące
w kierunku
lub
wybierz
pozycję „CUSTOM” i naciśnij
przycisk
.
3
Obróć i przytrzymaj pokrętło
sterujące w kierunku
lub
przez co najmniej 2 sekundy, aż
pojawi się zakres częstotliwości,
który zamierzasz ustawić.
Najpierw wyświetlany jest zakres „Low”.
Dostępne są 3 zakresy częstotliwości:
„Low” (zakres niskich częstotliwości),
„Mid” (zakres średnich częstotliwości)
i „Hi” (zakres wysokich częstotliwości).
4
Obracając pokrętło sterujące
w kierunku
lub
, wybierz
kształt fali.
Dla każdego zakresu częstotliwości
w pamięci przechowywane są 3 kształty.
Zakres częstotliwości
5
Obracając pokrętło VOL +/–,
wybierz głośność dźwięku.
Dostępnych jest 7 poziomów głośności
dźwięku.
Głośność dźwięku
6
Powtórz punkty od 3 do 5, aby
określić ustawienia dla pozostałych
2 zakresów częstotliwości.
7
Naciśnij przycisk
.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij
na pilocie.
Anulowanie operacji ustawiania jakości
dźwięku
Naciśnij
na pilocie i przytrzymaj przez
co najmniej 2 sekundy.
Uwagi
• Jeśli przy zwiększeniu głośności ustawienia
jakości dźwięku powodują jego zniekształcenie,
należy zmniejszyć głośność.
• W przypadku odczuwania różnicy w głośności
dźwięku pomiędzy ustawieniem „CUSTOM”
a innymi ustawieniami jakości dźwięku należy
odpowiednio skorygować głośność.
24
PL
Образец
Мануал подходит для устройств