SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 63 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 63 из 115
Elementy menu SOUND
Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk
na pilocie. Aby anulować operację
zmiany ustawień, naciśnij przycisk
na pilocie i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.
Element menu
Opcje (
: ustawienie domyślne)
EQUALIZER
(ustawienie korektora)
OFF
Normalna jakość dźwięku
SOFT
Do odtwarzania utworów wokalnych, z uwydatnieniem
środkowego zakresu częstotliwości
ACTIVE
Do odtwarzania dźwięków żywych, z uwydatnieniem
górnego i dolnego zakresu częstotliwości
HEAVY
Do odtwarzania mocnych dźwięków, z większym
uwydatnieniem górnego i dolnego zakresu
częstotliwości w porównaniu z ustawieniem ACTIVE
CUSTOM
Jakość dźwięku określona przez użytkownika
(szczegółowe informacje, patrz
str. 24)
CLEARBASS
(ustawienie tonów
niskich)
OFF
Normalna jakość dźwięku
BASS 1
Wzmocnienie tonów niskich
BASS 2
Silniejsze wzmocnienie tonów niskich niż BASS 1
BASS 3
Silniejsze wzmocnienie tonów niskich niż BASS 2
Uwaga
W przypadku zmiany ustawień elementu EQUALIZER po wprowadzeniu ustawień elementu
CLEARBASS, ustawienia elementu EQUALIZER mają pierwszeństwo.
Przy ustawianiu elementu EQUALIZER i elementu CLEARBASS, należy najpierw ustawić element
EQUALIZER.
25
PL
Odtwarzanie
Образец
Мануал подходит для устройств