SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 64 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 64 из 115
Zmiana ustawień
opcjonalnych
Szczegółowe informacje na temat ustawień
elementów menu OPTION, patrz
str. 27.
Określanie ustawień różnych
funkcji
Istnieje możliwość określenia ustawień
różnych funkcji, np. języka menu
i kolejności odtwarzania grup/plików.
1
Obracając pokrętło funkcji
na pilocie, wybierz pozycję
DSPL/MENU, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk
wyboru funkcji do momentu, gdy
element funkcji zacznie migać na
wyświetlaczu.
2
Obracając pokrętło sterujące
w kierunku
lub
, wybierz
element, którego ustawienia chcesz
określić, a następnie naciśnij
przycisk
.
3
Obracając pokrętło sterujące
w kierunku
lub
, wybierz
opcję, a następnie naciśnij
przycisk
.
Przy określaniu ustawień elementu
„LANGUAGE” lub „PLAY
ORDER” powtórz punkt
3
.
26
PL
Образец
Мануал подходит для устройств