SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 65 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 65 из 115
Elementy menu OPTION
Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij
. Aby anulować operację zmiany ustawień,
naciśnij
i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.
Elementy menu
Opcje (
: ustawienia domyślne)
LANGUAGE
(język menu itd.)
MENU
ENGLISH
Wybierz język menu, komunikatów
ostrzegawczych itd.
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
TEXT
4)
AUTO
Wybierz język tekstu CD-TEXT,
etykiet ID3 itd.
Po wybraniu funkcji „AUTO”
można odczytać tekst
w następującym języku.
ENGLISH
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
G-PROTECTION
1) 4)
(zabezpieczenie przed
przeskokami dźwięku)
1
Zabezpieczenie przed przeskokami dźwięku,
z zapewnieniem jego wysokiej jakości.
2
Lepsze zabezpieczenie przed przeskokami dźwięku.
AVLS
2)
(ograniczenie głośności)
OFF
Głośność można zmieniać bez żadnych ograniczeń.
ON
Maksymalna głośność jest ograniczona w celu ochrony
słuchu.
ciąg dalszy
27
PL
Odtwarzanie
Образец
Мануал подходит для устройств