SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 66 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 66 из 115
Elementy menu
Opcje (
: ustawienia domyślne)
TIMER
(wyłącznik czasowy)
OFF
Wyłącznik czasowy nie działa.
ON
1-99 min.
Wielokrotnie obracaj pokrętło
VOL +/– pilota, aby zwiększyć lub
zmniejszyć okres czasu w odstępach
5-minutowych lub obracaj je
w sposób ciągły, aby zwiększyć lub
zmniejszyć okres czasu w odstępach
1-minutowych. Ustawieniem
domyślnym jest „10 min”.
AUDIO OUT
4)
(zewnętrzne wyjście
audio)
HEADPHONE
Wybierz tę opcję przy podłączaniu znajdujących się na
wyposażeniu słuchawek.
LINE OUT
Wybierz tę opcję przy podłączaniu innych urządzeń,
takich jak aktywne głośniki, za pomocą przewodu audio
(
str. 30).
BEEP
(dźwiękowe
potwierdzenie operacji)
ON
Przy naciskaniu przycisków lub wykonywaniu innych
operacji rozlega się sygnał dźwiękowy.
OFF
Sygnał dźwiękowy jest wyłączony.
SEAMLESS
3) 4)
(odtwarzanie utworów
w sposób ciągły)
OFF
Płyta CD jest odtwarzana tak, jak została nagrana,
z przerwami pomiędzy utworami.
ON
Płyta CD jest odtwarzana z pominięciem przerw między
utworami.
POWER SAVE
4)
(podświetlenie
wyświetlacza pilota
i kontrolka OPR
odtwarzacza)
OFF
Wyświetlacz pilota zapala się na ok. 10 sekund, a następnie
gaśnie. Kontrolka OPR odtwarzacza pozostaje zapalona.
1
Zarówno wyświetlacz pilota, jak i kontrolka OPR na
odtwarzaczu CD nie świecą się.
2
Zarówno wyświetlacz pilota, jak i kontrolka OPR na
odtwarzaczu CD nie świecą się. Ponadto ustawienia
w menu SOUND nie są aktywne.
PLAY ORDER
4)
(kolejność odtwarzania)
TRACK
NORMAL
Odtwarzanie utworów w kolejności
ich nagrywania.
ID3tagTNO
Odtwarzanie w kolejności numerów
etykiet ID3.
FILE NAME
Odtwarzanie w kolejności
alfabetycznej nazw plików.
GROUP
OFF
Odtwarzanie utworów w kolejności
ich nagrywania.
ON
Odtwarzanie w kolejności
alfabetycznej nazw grup.
DIRECTION
(odwrócenie kierunku
wyświetlania znaków
na wyświetlaczu)
NORMAL
Znaki są wyświetlane w normalny sposób.
REVERSE
Znaki są wyświetlane w kierunku odwrotnym, dzięki czemu
można je odczytywać z przeciwnej strony. Przy ustawieniu
elementów CUSTOM w menu EQUALIZER pokrętło
VOL +/– na pilocie działa w odwrotnym kierunku.
CD-EXTRA
4)
5)
(odtwarzanie według
formatu płyty)
OFF
Wybierz ustawienie „OFF”, jeśli płytę CD możesz
odtworzyć w normalny sposób.
ON
Jeśli nie możesz odtworzyć płyty CD-Extra, wybierz
ustawienie „ON”. Teraz płytę można odtworzyć.
28
PL
Образец
Мануал подходит для устройств