SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 67 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 67 из 115
Elementy menu
Opcje (
: ustawienia domyślne)
ANIMATION
(wybór ekranu animacji)
OFF
Na wyświetlaczu wyświetlany jest zwykły ekran
odtwarzania, jeżeli przez ustalony okres czasu nie
korzystano z żadnych elementów sterujących.
ON
Na wyświetlaczu wyświetlany jest ekran animacji, jeżeli
przez ustalony okres czasu nie korzystano z żadnych
elementów sterujących.
1)W zależności od zakupionego modelu, na wyświetlaczu pilota może pojawić się napis „G-PRO”.
2)AVLS jest skrótem od Automatic Volume Limiter System (system automatycznego ograniczania
głośności).
3)Ta funkcja działa tylko w odniesieniu do płyt ATRAC CD.
4)Można ustawić tylko wówczas, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
5)Ta funkcja działa wyłącznie w przypadku płyt Audio CD i CD-Extra.
Uwagi
• Nawet po ustawieniu opcji „G-PROTECTION” na wartość „2” mogą występować przeskoki dźwięku:
– gdy odtwarzacz CD zostanie poddany silniejszym wstrząsom ciągłym niż oczekiwano,
– przy odtwarzaniu zabrudzonej lub porysowanej płyty CD,
– w przypadku płyt CD-R/CD-RW, przy odtwarzaniu płyty słabej jakości lub wystąpieniu problemu
z urządzeniem lub oprogramowaniem nagrywającym.
• Nawet po ustawieniu opcji „SEAMLESS” na wartość „ON” utwory mogą nie być odtwarzane
w sposób ciągły, w zależności od sposobu nagrania materiału źródłowego.
29
PL
Odtwarzanie
Образец
Мануал подходит для устройств