SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 68 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 68 из 115
Podłączanie innych
urządzeń
Płyty CD można odsłuchiwać za
pośrednictwem zestawu stereofonicznego
oraz nagrywać na płyty MiniDisc lub kasety
magnetofonowe. Należy zapoznać się
z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.
Przed wykonaniem połączeń i zmianą
ustawień opisanych poniżej należy
wyłączyć wszystkie urządzenia.
Przewód
połączeniowy
(miniwtyk,
nabywany
oddzielnie)
Prawy (czerwony)
Lewy (biały)
Rekorder MiniDisc,
wzmacniacz AV, głośnik
aktywny, magnetofon
kasetowy itp.
Cyfrowy
optyczny
przewód
połączeniowy
(nabywany
oddzielnie)
do
(słuchawki)/
LINE OUT
(OPTICAL)
W menu OPTION należy zmienić
ustawienie opcji „AUDIO OUT” w taki
sposób, aby sygnał był doprowadzany
do podłączonego urządzenia. Poniżej
przedstawiono ustawienia opcji „AUDIO
OUT”. Sposób określania takich ustawień,
patrz
str. 26, 28.
Podłączone urządzenie*
Ustawienie
Słuchawki
HEADPHONE
Urządzenie podłączone
przewodem połączeniowym
LINE OUT
Przy podłączaniu innego urządzenia
należy wybrać ustawienie „LINE OUT”.
Przy tym ustawieniu nie można regulować
głośności za pomocą odtwarzacza ani
pilota, a funkcja regulacji barwy dźwięku
nie działa.
* Jeśli podłączysz inne urządzenie korzystając
z cyfrowego optycznego przewodu
połączeniowego, nie musisz dokonać
tych ustawień. Ustawienie zmieni się
automatycznie.
Uwagi
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD
należy zmniejszyć głośność w podłączonym
urządzeniu w celu uniknięcia uszkodzenia
podłączonych głośników.
• Przy nagrywaniu należy używać zasilacza
sieciowego. W przypadku korzystania ze
źródła zasilania w postaci akumulatora
lub baterii może nastąpić ich całkowite
rozładowanie w środku nagrywania.
• Ten odtwarzacz CD wykorzystuje Serial Copy
Management System (system zarządzania
kopiowaniem seryjnym), który pozwala
na wykonywanie cyfrowych kopii tylko
z oryginalnej płyty CD.
• Podczas odtwarzania płyty ATRAC
CD/MP3 CD, optyczne sygnały cyfrowe
nie są wyprowadzane z gniazda
/LINE
OUT (OPTICAL). Przy nagrywaniu lub
odtwarzaniu płyty ATRAC CD/MP3 CD
z wykorzystaniem podłączonego urządzenia,
należy używać wyłącznie analogowych
przewodów połączeniowych.
• Przy korzystaniu z cyfrowego optycznego
przewodu połączeniowego, przed rozpoczęciem
nagrywania z płyty CD na płytę MiniDisc,
urządzenie DAT itp. należy upewnić się, że
odtwarzanie jest przerwane (pauza).
• W celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku
przy nagrywaniu z płyty CD należy ustawić
opcję „G-PRO (G-PROTECTION)” w menu
OPTION na wartość „1”.
30
PL
Образец
Мануал подходит для устройств