SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 69 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 69 из 115
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli poniższe sposoby rozwiązania problemów nie pomogły w usunięciu usterki, należy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą Sony.
Zasilanie
Objawy
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Nie można naładować akumulatora.
Brak akumulatora w kieszeni akumulatora. Włóż
akumulator (
str. 11).
Styki podstawki do ładowania akumulatora są zabrudzone.
Przetrzyj styki miękką, suchą szmatką (
str. 35).
Trwa odtwarzanie płyty CD. Wyłącz odtwarzanie (
str. 17).
Odtwarzacz CD został nieprawidłowo umieszczony na
podstawce. Umieść odtwarzacz prawidłowo na podstawce
i sprawdź, czy świeci się kontrolka OPR (
str. 11).
Dźwięk
Objawy
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Głośność nie ulega zwiększeniu nawet
przy wielokrotnym obracaniu pokrętła
VOL +/– pilota w kierunku + (lub
wielokrotnym naciskaniu przycisku
VOL + odtwarzacza).
Włączono funkcję „AVLS” (ustawienie „ON”). Wybierz
ustawienie „OFF” (
str. 27).
Dla opcji „AUDIO OUT” wybrano ustawienie „LINE
OUT”. Wybierz ustawienie „HEADPHONE” (
str. 28).
Brak dźwięku lub słyszalny tylko szum.
Prawidłowo podłącz wtyki słuchawek.
Wtyki są zabrudzone. Regularnie czyść wtyki słuchawek
suchą, miękką szmatką.
Nie można regulować głośności.
Dla opcji „AUDIO OUT” wybrano ustawienie „LINE
OUT”. Ustaw głośność za pomocą regulatora głośności
podłączonego urządzenia lub dla opcji „AUDIO OUT”
wybierz ustawienie „HEADPHONE” (
str. 28).
Przy odtwarzaniu płyty słyszalny jest
szeleszczący dźwięk.
Mocno zamknij pokrywę kieszeni akumulatora (
str. 11).
Po podłączeniu do odtwarzacza
zestawu stereofonicznego dźwięk
jest zniekształcony lub posiada dużą
zawartość szumów.
Dla opcji „AUDIO OUT” wybrano ustawienie „LINE
OUT”. Ustaw głośność podłączonego urządzenia (
str. 28).
Dla opcji „AUDIO OUT” wybrano ustawienie
„HEADPHONE”. Ustaw głośność w odtwarzaczu (
str. 28).
Nie można ustawić elementów menu
EQUALIZER.
Ustawienie „POWER SAVE” ma wartość „2” (
str. 28).
ciąg dalszy
31
PL
Informacje dodatkowe
Образец
Мануал подходит для устройств