SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 70 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 70 из 115
Działanie/odtwarzanie
Objawy
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Czas odtwarzania jest zbyt krótki.
Odtwarzanie nie działa.
Sprawdź, czy używasz baterii alkalicznej, a nie manganowej.
Wymień baterię na nową baterię alkaliczną typu LR6
(rozmiar AA) (
str. 13).
Kilkakrotnie naładuj i rozładuj akumulator (
str. 11).
Nie wszystkie utwory są odtwarzane.
Próbowano odtworzyć pliki zapisane w formacie
nieobsługiwanym przez ten odtwarzacz (
str. 5).
Zmień ustawienie opcji „CD-EXTRA” w menu OPTION.
Płytę można teraz odtworzyć (
str. 28).
Na wyświetlaczu pojawia się napis „Lo
Batt” i odtwarzanie zostaje przerwane.
Akumulator jest całkowicie rozładowany. Naładuj
akumulator (
str. 11).
Wymień baterię na nową baterię alkaliczną typu LR6
(rozmiar AA) (
str. 13).
Na wyświetlaczu pojawia się napis
„Hi DC in”.
Użyto zasilacza o wyższym napięciu niż akumulator zalecany
lub znajdujący się w wyposażeniu. Używaj wyłącznie
zasilacza sieciowego znajdującego się w wyposażeniu lub
zalecanego w punkcie „Akcesoria opcjonalne” (
str. 36).
Nie można odtworzyć płyty lub po
włożeniu płyty do odtwarzacza na
wyświetlaczu pojawia się napis
„No Disc”.
Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. Wyczyść płytę lub
ją wymień.
Sprawdź, czy płyta jest włożona stroną zadrukowaną do góry
(
str. 16).
Wystąpiła kondensacja wilgoci. Pozostaw odtwarzacz
w pomieszczeniu na kilka godzin, do momentu wyparowania
wilgoci.
Mocno zamknij pokrywę kieszeni akumulatora (
str. 11).
Sprawdź, czy akumulator lub bateria została prawidłowo
włożona (
str. 11, 13).
Prawidłowo podłącz wtyczkę zasilacza do gniazdka
sieciowego (
str. 15).
Naciśnij przycisk
po upłynięciu co najmniej jednej
sekundy od podłączenia zasilacza.
Płyta CD-R/CD-RW włożona do odtwarzacza jest pusta.
Występuje problem z jakością płyty CD-R/CD-RW, albo
z urządzeniem lub oprogramowaniem nagrywającym.
Kontrolka OPR odtwarzacza miga po
naciśnięciu przycisku, a płyta nie jest
odtwarzana.
Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik HOLD do
tyłu (
str. 18).
32
PL
Образец
Мануал подходит для устройств