SONY D-NE20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 71 из 115)

Языки: Русский
Страницы:115
Описание:Walkman для компакт-дисков ATRAC
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 71 из 115
Objawy
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Odtwarzanie rozpoczyna się od miejsca
ostatniego zatrzymania (funkcja
wznawiania).
Działa funkcja wznawiania. Aby rozpocząć odtwarzanie od
pierwszego utworu, naciśnij przycisk
przy zatrzymanym
odtwarzaniu, do momentu rozpoczęcia odtwarzania
pierwszego utworu, lub otwórz pokrywę odtwarzacza
(
str. 17). Inny sposób: odłącz wszystkie źródła zasilania,
a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz
sieciowy.
Podczas odtwarzania płyty ATRAC CD
lub MP3 CD płyta nie obraca się, lecz
dźwięk jest słyszalny normalnie.
Odtwarzacz został tak skonstruowany, że obracanie płyty
ATRAC CD lub MP3 CD podczas odtwarzania jest
zatrzymywane w celu oszczędności energii. Nie oznacza to
usterki odtwarzacza.
Napis „No File” pojawia się na
wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku
lub po zamknięciu pokrywy
odtwarzacza.
Płyta CD-R/CD-RW nie zawiera plików ATRAC3plus/MP3.
Użyto płyty CD-R/CD-RW, z której usunięto dane.
Płyta CD jest zabrudzona.
Informacje na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym stają się nieczytelne
lub wolno się zmieniają.
Odtwarzacz jest używany w temperaturze zbyt
wysokiej (powyżej 40°C) lub zbyt niskiej (poniżej 0°C).
W temperaturze pokojowej wyświetlacz powróci do stanu
normalnego.
szybko miga na wyświetlaczu pilota
i nie można odnaleźć początku utworu
lub jego określonego miejsca.
Odtwarzacz CD wszedł w tryb przygotowania do
odtwarzania według zakładek (Bookmark). Zmień
ustawienie PLAY MODE na normalne odtwarzanie (nic nie
jest wyświetlane) (
str. 21).
Chociaż nie wybrano opcji odtwarzania
zakładek, symbol
(zakładka) miga.
Jeśli wybrano opcję odtwarzania inną niż odtwarzanie
zakładek, symbol
(zakładka) miga.
Odtwarzanie zostało nagle zatrzymane.
Zadziałał wyłącznik czasowy. Zmień ustawienie „TIMER”
na wartość „OFF” (
str. 28).
Akumulator lub bateria są całkowicie rozładowane. Naładuj
akumulator (
str. 11) lub wymień baterię na nową baterię
alkaliczną typu LR6 (rozmiar AA) (
str. 13).
Nie można korzystać z odtwarzacza,
a na wyświetlaczu pilota pojawia się
sekwencja 8 liczb lub liter.
Zjawisko to może występować w przypadku niektórych płyt
CD. Odłącz wszystkie źródła zasilania, a następnie ponownie
włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy. Ponownie
spróbuj skorzystać z odtwarzacza. Jeśli problem powtórzy
się, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów
firmy Sony.
ciąg dalszy
33
PL
Informacje dodatkowe
Образец
Мануал подходит для устройств