Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 70
21
4)–5) Attendere che la spia luminosa si
spenga. Staccare la spina del ferro.
6)–7) Tenere il ferro sopra un lavandino,
poi premere con cautela il tasto regolatore
di vapore in modo che si sblocchi, quindi
girarlo e mantenerlo in questa posizione.
Attenzione:
Quando il tasto vapore è sol-
levato, dell’acqua calda può uscire dalla
piastra.
8) Premere il tasto regolatore del vapore
finchè torni nella posizione originale.
9)–10)
Riempire il serbatoio con acqua,
accendere il ferro e selezionare la
temperatura «•••».
11)–13) Quando la spia luminosa si spegne,
premere il tasto del supercolpo di vapore
4 volte per pulire il ferro. Staccare la spina
del ferro e attendere il raffreddamento della
piastra, quindi pulirla come descritto al
paragrafo «G».
Nota:
Il ferro non deve essere utilizzato
senza il tasto regolatore di vapore.
I
Guida ad eventuali guasti
Problema
Rimedio
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gocce d’acqua
Ruotate il regolatore
escono dai fori
di vapore in senso
della piastra
antiorario per ridurre
il vapore, oppure per
disattivare direttamente
la funzione.
Premete il tasto colpo
di vapore ad intervalli
più lunghi.
Il tasto vapore
Premete il tasto vapore
non funziona
in modo che si alzi.
Poco vapore
Pulite la valvola
o addirittura
anticalcare (vedere «G»).
niente vapore
Particelle di
Decalcificate la camera
calcare escono
vapore (vedere «H»).
dai fori della
piastra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Salvo cambiamenti.
Questo prodotto è conforme alle
normative EMC come stabilito dalla
direttiva CE 2004/108 e alla Direttiva
Bassa Tensione (CE 2006/95).
Si raccomanda di non gettare
il prodotto nella spazzatura al
termine della sua vita utile. Per lo
smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi
Centro Assistenza Braun o ad un centro
specifico.
Dit produkt voldoet aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen
u veel plezier met uw nieuwe Braun FreeStyle.
Let o
p:
verwijder het label van de zool van uw
strijkijzer, voordat u deze voor de eerste keer
gaat gebruiken.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u
het strijkijzer bezit.
Controleer of de voltage van het lichtnet
overeenkomt met de voltage die op het
apparaat staat. Sluit het strijkijzer alleen
aan op wisselspanning.
Let op: In verband met de hoge prestatie
van dit stoomstrijkijzer dient u zich ervan
te verzekeren dat uw lichtnet voldoende
stroom levert. Neem contact op met uw
electriciteitsbedrijf om u ervan te ver-
zekeren dat de wisselstroomweerstand
(ofwel impedantie) niet hoger is dan
0,32 Ohm.
Haal voordat u het strijkijzer met water vult,
altijd de stekker uit het stopcontact en zorg
ervoor dat de stoom doseerknop (3) in de
lagere stand staat (stoom uit). Trek altijd aan
de stekker, niet aan het snoer. Laat het
snoer nooit in contact komen met hete
voorwerpen of de warme strijkzool.
Dompel het strijkijzer nooit onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik het strijkijzer – en laat het ook
rusten – op een stabiel oppervlak.
Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd
rechtopstaand op het rustvlak. Zorg
ervoor dat het rustvlak op een stabiel
oppervlak staat. Haal de stekker uit het
stopcontact zodra u de kamer verlaat, ook
al is het maar voor korte tijd.
Trek de stoom doseerknop (3) nooit uit
tijdens het strijken.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met vermin-
derde fysieke of mentale capaciteiten,
tenzij zij het apparaat gebruiken onder
toezicht van een persoon verantwoordelijk
voor hun veiligheid.
Houd het strijkijzer buiten bereik van kin-
deren. Stoomstrijkijzers werken op hoge
temperatuur en hete stoom, hetgeen
brandwonden kan veroorzaken.
Gebruik het strijkijzer niet meer wanneer
het is gevallen, wanneer er zichtbare
tekenen van schade zijn of wanneer het
apparaat lekt. Controleer regelmatig het
snoer op beschadigingen.
Wanneer er een beschadiging aan het
apparaat (en snoer) optreedt, gebruik het
apparaat dan niet meer en breng deze
naar een Braun Service Centrum voor
reparatie. Onjuiste of ondeskundige
reparaties kunnen leiden tot ongelukken
of de gebruiker verwonden. Braun
elektrische apparaten voldoen aan de
benodigde veiligheidsvoorschriften.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nederlands
Образец