Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 70
22
A Beschrijving
1
Spray functie
2
Vulopening van het waterreservoir
3
Stoom doseerknop
3a Stoom regelaar
4
Spray knop
5
Stoomstoot-knop
6
Temperatuurregelaar
7
Controlelampje
8
Textile Protector Plus (alleen 6595/6591)
B
Voor het in gebruik nemen
Dit strijkijzer is zo ontworpen dat
gewoon
leidin
gwater kan worden
gebruikt
. Indien
bij u het water echter extreem hard is,
raden wij u aan een mengsel van 50%
leidingwater en 50% gedistilleerd water
gebruiken. Vul het waterreservoir tot de
markering «max». Gebruik nooit alleen
gedistilleerd water. Voeg niets aan het
water toe (bijv. stijfsel).
Houd het strijkijzer in rechtopstaande
positie en steek de stekker in het stop-
contact. Kies de temperatuur die overeen-
komt met de aanwijzingen op het rustvlak
van het strijkijzer of die op het label in uw
kleding.
Het controlelampje (7) gaat uit, wanneer
de gewenste temperatuur is bereikt
(na ongeveer 1 minuut).
C Strijken
1
Stoom aan/uit
Om met stoom te strijken, moet de
temperatuurregelaar (6) binnen het rode
gebied
staan. Druk op de stoom doseer-
knop (3) om de stoom-functie te activeren.
Stoom aan
Stoom uit
Met de stoom doseerknop in de hoogste
stand, draait
u de stoom regelaar (3a) om de
hoeveelheid stoom aan te passen.
Voor normaal strijken, raden wij een gemid-
delde stoominstelling aan. Alleen bij het
strijken van linnen, dik katoen of gelijk-
soortige stoffen raden wij aan de stoom
maximaal in te stellen.
Voorbehandelin
g
Stoom ontstaat ook horizontaal aan de
voorkant van de strijkzool. Dit geeft de
stoffen een voorbehandeling door deze
«voor te stomen», en dit maakt het strijken
eenvoudiger.
Let op: de stoom komt aan de zijkant
naar buiten.
2 Stoomstoot
Druk voor het gebruik de stoomstoot-knop
(5) 3 tot 4 keer in om de stoomstoot te
activeren. Druk de stoomstoot-knop in met
tussenpozen van minimaal 5 seconden.
De stoomstoot kan worden gebruikt bij
droog strijken, maar de temperatuur-
regelaar moet in het gebied tussen «•••»
en «
max
» worden gezet.
De stoomstoot functie kan ook worden
gebruikt in verticale positie voor het stomen
van hangende kleding.
3
Spray functie
Druk de spray knop (4) in.
4
Droog strijken
Zet de stoom doseerknop (3) uit door
deze in te drukken in de lagere positie.
Automatische uitschakeling
(alleen 6595)
Het uitschakel-mechanisme veroorzaakt
een licht rammelend geluid in het strijkijzer
tijdens het strijken. Dit is normaal en duidt in
geen geval op een defect van het strijkijzer.
Het controlelampje (7) zal gaan knipperen
wanneer het strijkijzer zichzelf uitschakelt.
Dit gebeurt wanneer het strijkijzer …
± 30 seconden horizontaal
op dezelfde
plaats op de strijkzool staat of
± 8/15 minuten vertikaal
op dezelfde
plaats op het rustvlak staat.
Beweeg het strijkijzer om het opnieuw in
werking te stellen. Wanneer het controle-
lampje ophoudt met knipperen is het
strijkijzer weer ingeschakeld.
De automatische uitschakeling wordt
geactiveerd 2 minuten nadat het strijkijzer
met het lichtnet is verbonden.
D
Textile Protector Plus
(alleen 6595/6591)
Voordat de Textiel Beschermer (Textile
Protector) (8) voor de 1e keer wordt
bevestigd, moet er eerst 2 minuten zonder
de Textiel Beschermer worden gestreken.
De Braun Textiel Beschermer beschermt
gevoelige stoffen tegen beschading door
hitte en maakt het mogelijk om de meeste
donkere stoffen te strijken zonder een doek
ertussen te leggen. Om het effect op uw
stoffen te testen voordat u gaat strijken,
raden wij u aan om een klein stukje aan de
binnenkant van het materiaal te strijken.
Met de Textiel Beschermer kunt u gevoelige
stoffen strijken met de temperatuurstand
«•••» of met «
max
», zodat u alle stoom-
functies die uw strijkijzer heeft kunt ge-
bruiken.
Nadat de Textiel Beschermer bevestigt
is, 1
1
/
2
minuut wachten voordat u gaat
strijken. De Textil Beschermer altijd eerst
van uw strijkijzer afhalen voordat u het
strijkijzer opbergt.
E
Na het strijken
Trek de stekker uit het stopcontact en
druk de stoom doseerknop (3) in de lagere
positie (stoom uit).
Leeg het waterreservoir om de levensduur
van het strijkijzer te verlengen.
Bewaar het afgekoelde strijkijzer op
een droge plaats, rechtopstaand op het
rustvlak.
Образец