Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 23 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 23 из 70
23
F
Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de strijkzool
een s
pons
je van staalwol
. Maak nadien de
zool met een doek schoon. Gebruik nooit
een schuurs
pons
je, azi
jn of andere
reini
gin
gsmiddelen
. Gebruik water met
zeep voor het schoonmaken van het zacht
materiaal van het handvat, de stoomstoot
en waterspray knopjes.
G
Het schoonmaken van het
antikalkstaafje
Het antikalkstaafje van het strijkijzer zit
onder de stoomknop (3). Het moet regel-
matig ontkalkt worden (bijvoorbeeld wann-
eer er onvoldoende stoom geproduceerd
wordt).
Daarbij gaat u als volgt te werk:
1) Haal de stekker uit het stopcontact en giet
het waterreservoir leeg.
2) Druk op de stoomknop zodat deze omhoog
komt.
3) Verwijder het antikalkstaafje voorzichtig
(er kan wat water uit de zoolplaat lekken).
4) Raak het antikalkstaafje niet aan.
5) Dompel het staafje onder in azijn
(geen azijnessence) of citroensap totdat
de kalk week wordt.
6) Reinig het geheel met een niet-metalen
borstel totdat alle openingen schoon zijn.
7) Spoel het staafje af onder stromend water.
8) Doe de stoomknop weer terug op zijn
plaats.
9) Druk op de stoomknop om de controleren
of de stoomfunctie aan of uitstaat.
N.B.:
het strijkijzer mag nooit zonder
stoomknop gebruikt worden.
H Ontkalken/antikalksysteem
Wanneer er kalkdeeltjes uit de stoomgaat-
jes komen of wanneer er onvoldoende
stoom wordt geproduceerd, zelfs nadat het
antikalkstaafje schoon is gemaakt, dient de
stoomkamer als volgt gereinigd te worden:
1) Zorg dat de stoomknop is ingedrukt.
2)–3) Vul het reservoir met water, doe de
stekker in het stopcontact en selecteer
de «•••» temperatuur.
4)–5) Wacht totdat het lampje uit is. Haal de
stekker uit het stopcontact.
6)–7) Houd het strijkijzer boven de gootsteen
en druk voorzichtig op de stoomknop,
zodat deze omhoog komt. Draai de knop
en laat hem in deze stand staan.
Let o
p:
als de stoomknop omhoog komt,
ontsnapt er heet water en stoom uit de
zoolplaat.
8) Duw de stoomknop terug, totdat deze weer
in de lage stand staat.
9)–10) Vul het reservoir met water, doe de
stekker in het stopcontact en selecteer de
«•••» temperatuur.
11)–13) Als het lampje uitgaat, drukt u vier
keer op de stoomstoot-knop om het strijk-
ijzer schoon te spoelen. Haal de stekker
uit het stopcontact en wacht totdat de
zoolplaat is afgekoeld. Daarna reinigt u de
zoolplaat zoals beschreven onder «G».
N.B.:
het strijkijzer mag nooit zonder
stoomknop gebruikt worden.
I
Richtlijnen voor het oplossen
van problemen
Probleem
Oplossing
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Er komen water-
Draai de stoom regelaar
druppels uit de
tegen de klok in om
stoomgaatjes
de hoeveelheid stoom
te verlagen of zet de
stoom uit.
Neem grotere pauzes
bij het indrukken van de
stoomstoot-knop.
Kies een hogere
temperatuur.
Er ontstaat
Druk de stoom doseer-
helemaal
knop in zodat deze
geen stoom
omhoog komt.
Er ontstaat
Reinig de antikalkstift
nauwelijks of
(zie «G»).
geen stoom
Er komen kalk-
Ontkalk de stoomkamer
deeltjes uit de
(zie «H»).
stoomgaatjes
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-
normen volgens de EEG richtlijn
2004/108 en aan de EG laag-
spannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Образец