Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 24 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 24 из 70
24
Vore produkter er designet til at opfylde de
højeste standarder for kvalitet, funktion og
design. Vi håber, at De vil blive glad for at
anvende Deres nye Braun FreeStyle.
Bemærk:
Fjern mærkaten på strygesålen
hvis der er en påsat før første anvendelse.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vigtige ting for sikkerheden
Læs instruktionerne helt igennem før De
anvender strygejernet. Behold instruk tions-
bogen i hele strygejernets levetid.
Det skal sikres at voltspændingen i Deres
elstik svarer til voltspændingen som er trykt
på strygejernet. Forbind kun strygejernet til
vekselstrøm.
Advarsel: På grund af dampstrygejernets
høge præstationsevne, venligst kontrollér
at netspændingen er høj nok. Kontakt din
elleverandør for at sikre dig om at net
spændingen ikke er højere 0,32 Ohm.
Fjern altid stikket fra kontakten før De
fylder vand på strygejernet, og vær sikker
på at
dampknappen (3) er i sin lave
position (damp fra). Træk altid i stikket,
ikke i ledningen. Ledningen bør aldrig
komme i kontakt med varme genstande
eller med den varme strygesål.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller
andre væsker.
Strygejernet skal anvendes og hvile på en
stabil overflade.
Under pauser i strygningen skal strygejer-
net altid placeres lodret på hvilehælen, og
du skal sikre dig, at hvilehælen står på en
stabil overflade.
Under pauser i strygningen placeres
strygejernet altid opretstående på dens
dertil indrettede hæl. Træk stikket ud hvis
De forlader rummet, også selv om det kun
er i kort tid.
Træk aldrig dampknappen (3) ud under
strygningen.
Dette produkt er ikke beregnet til at
bruges af børn eller svagelige personer
uden overvågning af en person der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Hold jernet væk fra børn. Elektriske stryge-
jern kombinerer høje temperaturer og varm
damp, hvilket kan forårsage forbrændinger.
Strygejernet må ikke bruges, hvis det har
været faldet ned, hvis der er synlige tegn
på skade, eller hvis det lækker. Kontrollér
regelmæssigt ledningen for eventuelle
skader.
Hvis apparatet, herunder ledningen, viser
nogen defekt, bør du holde op med at
bruge det og tage det med til et Braun
Service Center til reparation. Ukorrekt
eller ukvalificeret reparationsarbejde kan
forårsage uheld eller skade for brugeren.
Brauns elektriske apparater opfylder
gældende sikkerhedsbestemmelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Beskrivelse
1
Spray dyse
2
Påfyldningshul til vandtank
3
Dampknap
3a Dampregulator
4
Sprayknap
5
Knap til kraftigt skud
6
Temperaturvælger
7
Lysindikator til temperatur
8
Textile Protector Plus (kun 6595/6591)
B
Før De starter
Dette strygejern er designet til vand fra
hanen
. Hvis De har meget hårdt vand,
anbefaler vi, at De anvender en blanding
af 50% vand fra hanen og 50% destilleret
vand. Fyld vandtanken til «max» marke-
ringen. Anvend aldrig rent destilleret vand.
Tilfør aldrig tilsætningsstoffer, som for
eksempel stivelse.
Hold strygejernet i opretstående stilling
og forbind det til elstikket. Vælg temperatur
efter strygevejledningen på hælen af
strygejernet eller på mærkaten som findes
på Deres tøj.
Lysindikatoren for temperatur (7) slukkes
når den ønskede temperatur er nået (efter
cirka 1 minut).
C Strygning
1
Damp til/fra
Til dampstrygning skal temperatur-
vælgeren (6) placeres indenfor det røde
tem
peraturfelt.
Pres dampknappen (3) for at vælge
dampstrygning.
damp til
damp fra
Med dampknappen i sin øverste position,
kan dampregulatoren (3a) dre
jes
for at
justere dampmængden.
Vi anbefaler medium dampindstilling til al
almindelig strygning. Maximal dampind-
stilling anbefales kun ved strygning af
linned, kraftig bomuld eller lignende stoffer.
Forbehandlin
g
Der udvikler sig også damp horisontalt
ved den forreste del af strygesålen.
Dette forbehandler tøjet ved «for-damp-
ning», hvilket gør strygningen lettere. Vær
forsigtig, dampen kommer ud sidelæns.
2
Kraftigt dampskud
Før dette anvendes trykkes knappen til
det kraftige skud (5) ned 3 til 4 gange for
at blive aktiveret. Tryk knappen ned med
intervaller på mindst 5 sekunder.
Dansk
Образец