Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 25 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 25 из 70
25
Kraftigt dampskud kan aktiveres når
man udfører tør strygning. Imidlertid
må temperaturvælgeren være placeret
i mellem «•••» og «
max
». Dampskud
funktionen kan også anvendes i opret
stilling til dampning af ophængt tøj (ikke
på modellerne SI 6120).
3
Spray funktionen
Tryk på sprayknappen (4).
4
Tør strygning
Slå dampstrygningen fra ved at trykke på
dampknappen (3), således at den forbliver
i den lave stilling.
Automatisk slukning
(kun 6595)
Mens der stryges vil auto-slukmekanismen
afgive en ganske svag raslende lyd. Dette er
helt normalt og betyder på ingen måde, at
der er fejl på strygejernet.
Kontrollampen (7) blinke rnår den automa-
tiske slukning er aktiveret.
Dette sker, når strygejernet har hvilet ...
– vandret
på strygesålen i ca.
30 sekunder
eller
– lodret
på hvilehælen i omkring
8/15 minutter.
For at tænde for strygejernet igen behøver
du bare bevæge det en lille smule.
Når kontrollampen holder op med at blinke,
er der igen sluttet strøm til strygejernet.
Den automatiske afbryderfunktion aktiveres
ca. 2 min. efter, at strygejernet er blevet sat
i stikkontakten.
D
Textile Protector Plus
(kun 6595/6591)
Før tekstilsålen påsættes første gang bør
strygejernet bruges ca. 2 minutter uden
tekstilsål.
Braun Textile Protector (8) beskytter sart
tøj/stof imod varmeskader og gør det muligt
at stryge det meste mørke tøj uden brug af
mellemliggende strygeklæde. For at test
stoffets reaktion, før du begynder at stryge,
anbefaler vi, at du stryger et lille stykke
på stoffets bagside. Med Protector’en
er det muligt at stryge sart tøj/stof med
temperaturindstillingen «•••» eller «
max
»,
således at du kan anvende alle strygejer-
nets dampmuligheder.
Efter montering af Braun Textile Protector,
bør du vente ca. 1
1
/
2
minut, før du tænder
for strygejernet. Opbevar altid strygejernet
og Textile Protector’en adskilt.
E
Efter strygningen
Tryk stikket ud og tryk damp til/fra knappen
(3) således at den forbliver i sin lave position
(damp fra).
For at forlænge strygejernets levetid
skal vandtanken tømmes.
Opbevar det afkølede strygejern på et
tørt sted, og altid stående på hælen.
F
Vedligeholdelse og rengøring
Brug ståluld
til at rense sålen. Tør derefter
sålen ren med en klud. Bru
g aldri
g skure-
svam
p, eddike eller andre kemikalier
.
Håndtag, kraftigt skud- og sprayknapperne
rengøres med sæbevand.
G
Rensning af antikalk ventilen
Strygejernets antikalk ventil er placeret
i den nedre del af dampknappen (3).
Ventilen skal afkalkes jævnligt (f.eks. når
dampudviklingen er utilstrækkelig).
Dette gøres på følgende måde:
1) Træk stikket ud af kontakten og tøm
vandtanken.
2) Tryk på dampknappen, så den er løftet.
3) Træk forsigtigt dampknappen af
(der kan sive lidt vand ud fra sålen).
4) Undlad at berøre antikalk ventilen.
5) Læg antikalk ventilen i eddike (ikke eddike-
essens) eller citronsaft, indtil kalken er blød.
6) Ved hjælp af en børste, som ikke må være
en metalbørste, renses alle åbninger.
7) Skyl under rindende vand.
8) Genindsæt derefter dampknappen.
9) Tryk den ned for at kontrollere damp til/fra
funktionen.
Bemærk:
Strygejernet må aldrig anvendes
uden dampknappen.
H
Afkalknings- og antikalk
systemet
Når skællignende partikler kommer ud af
dampventilerne eller når dampfunktionen
ikke fungerer godt, selv når antikalk ventilen
er blevet renset, bør dampkammeret
renses. Dette gøre på følgende måde:
1) Sørg for, at dampknappen står i nederste
stilling.
2)–3) Fyld vandtanken, sæt stikket i kontakten
og vælg temperaturen «•••».
4)–5) Vent indtil lysindikatoren slukker.
Træk stikket ud af kontakten.
6)–7) Hold strygejernet over vasken.
Tryk på dampknappen, så den er løftet,
og drej den så den hviler i denne stilling.
Advarsel:
Når dampknappen er oppe, vil
der komme damp og varmt vand ud af
strygesålen.
8)
Tryk dampknappen ned, til den er i nederste
position.
Образец