Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 27 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 27 из 70
27
A Beskrivelse
1
Dynkedyse
2
Åpning for vanntank
3
Dampknapp
3a Dampregulator
4
Dynkeknapp
5
Knapp for ekstra kraftig dampstøt
6
Temperaturvelger
7
Kontrollampe for temperatur
8
Textile Protector Plus (kun 6595/6591)
B
Før du starter strykingen
Dette strykejernet er beregnet for vann fra
s
pringen
. Hvis du har ekstremt hardt vann,
anbefaler vi å bruke en blanding av 50%
vann fra springen og 50% destillert vann.
Fyll vanntanken til «max» merket.
Bruk aldri kun destillert vann. Tilsett aldri
tilsetningsstoffer (f.eks. stivelse).
Sett strykejernet på endestykket og sett
i støpselet. Velg temperatur i henhold til
strykeguiden på strykejernets endestykke
eller i henhold til merkingen på plaggene
som skal strykes.
Kontrollampen for temperatur (7) slukker
når ønsket temperatur er oppnådd (etter
ca. 1 min.).
C Stryking
1
Damp på/av
For dampstryking må temperaturvelgeren
(6) settes innenfor det røde området.
Trykk på dampknappen (3) for å starte
dampfunksjonen.
Damp på
Damp av
Med dampknappen i øvre posisjonen,
drei
dampregulatoren (3a) for å justere
dampmengden.
Vi anbefaler medium innstilling av damp for
vanlig stryking. Kun ved stryking av lin, tykk
bomull eller lignende stoffer anbefaler vi
maksimum innstilling av damp.
Forhåndsfuktin
g
Damp utvikles også horisontalt i stryke-
sålens frontområde. Dette forhåndsfukter
tekstilene ved «for-damping», og gjør på
denne måten strykingen lettere.
Vær forsiktig – damp kommer ut på sidene.
2
Ekstra kraftig dampstøt
Før du starter strykingen, trykk ned
knappen for ekstra kraftig dampstøt (5) 3 til
4 ganger slik at den blir aktivert. Knappen
for ekstra kraftig dampstøt trykkes ned
i intervaller på minst 5 sekunder.
Det ekstra kraftige dampstøtet kan
aktiveres ved tørrstryking, men temperatur-
velgeren må være innenfor området «•••»
og «
max
». Funksjonen for ekstra kraftige
dampstøt kan også brukes i vertikal stilling
for damping av klær som henger.
3 Dynkefunksjon
Trykk ned knappen for dynkespray (4).
4 Tørrstryking
Slå av dampfunksjonen ved å trykke på
dampknappen (3) slik at den fester seg
i nedre posisjon.
Automatisk avstenging
(kun 6595)
Auto-off mekanismen forårsaker en svak
raslende lyd under stryking. Dette er
normalt og indikerer på ingen måte noe feil
med strykejernet.
Kontrollampen (7) vil blinke når den auto-
matiske avstengingen er aktivert.
Dette skjer når strykejernet har hvilt …
– horisontalt
på strykesålen i ca.
30 sekunder
eller
– vertikalt
på endestykket i ca.
8/15 minutter.
Beveg strykejernet, da slår det seg på igjen.
Når kontrollampen slutter å blinke, er det
tilkoplet elektrisitet igjen.
Den automatiske avstengingen aktiveres
ca. 2 minutter etter at strykejernet er koblet
til strømnettet.
D
Textile Protector Plus
(kun 6595/6591)
Før du monterer på Textile Protector (8)
første gang, stryk i ca. 2 minutter på vanlig
måte uten Textile Protector.
Braun Textile Protector beskytter ømtålige
stoffer mot varmeskader og gjør det mulig
å stryke de fleste mørke tekstiler uten et
mellomliggende klede. Vi anbefaler at du
prøvestryker et lite område på vrangen før
du begynner å stryke, for å sjekke hvordan
stoffet reagerer. Med Protector kan du
stryke ømtålige stoffer med temperatur-
innstilling «•••» eller «
max
», og kan på
denne måten benytte alle dampfunksjoner
strykejernet tilbyr.
Når Textile Protector er påmontert, vent i
ca. 1
1
/
2
min. før du begynner å stryke.
Strykejernet skal alltid oppbevares med
Textile Protector tatt av.
E
Etter stryking
Ta ut støpselet fra stikkontakten og trykk
ned damp på/av knappen (3) slik at den
står i nedre posisjon (damp av).
Tøm vanntanken. Dette vil forlenge
strykejernets levetid.
Oppbevar det avkjølte strykejernet på
et tørt sted stående på endestykket.
Образец