Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 28 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 28 из 70
28
F
Vedlikehold og rengjøring
Bruk stålull
for å rengjøre strykesålen.
Tørk så strykesålen ren med en klut.
Bruk aldri skure
pute/skrubb, eddik eller
andre k
jemikalier
. Brug såpevann for
å rengjøre de myke materialene på
håndtaket og knappene for dampstøt
og dynking.
G
Rengjøring av antikalk ventilen
Strykejernets antikalk ventil sitter på den
nedre del av damp knappen (3). Antikalk
knappen skal avkalkes regelmessig
(f.eks. hver gang damputviklingen er
utilfredsstillende). Gjør som følger:
1) Ta støpselet ut av stikkontakten og tøm
vanntanken.
2) Trykk ned dampknappen slik at den løftes.
3) Trekk den forsiktig ut (noe vann vil nå kunne
lekke fra strykesålen).
4) Unngå berøring av nedre del av antikalk
ventilen.
5) Dypp den i eddik (ikke edikkessens) eller
sitronsaft til kalken blir myk.
6) Bruk en børste som ikke er av metall til å
rengjøre alle åpninger.
7) Skyll under rennende vann.
8) Sett dampknappen på plass.
9) Trykk på knappen for å sjekke damp på/av
funksjon.
Merk:
Strykejernet må ikke brukes uten
dampknappen.
H
Avkalking/antikalk system
Når kalkpartikler kommer ut av strykesålens
dampventiler eller når dampfunksjonen
ikke virker godt nok selv etter rensing av
anti-kalk ventilen, skal dampkammeret
rengjøres som følger:
1) Se etter at dampknappen er i nedre posisjon
.
2)–3) Fyll tanken med vann, sett støpselet
i stikkontakten, velg denne «•••»
temperaturinnstilling.
4)–5) Vent til kontrollampen for temperatur
slukker. Ta støpselet ut avstikkontakten.
6)–7) Hold strykejernet over en vask, trykk
ned dampknappen forsiktig slik at den løfter
seg, trekk den så forsiktig opp og drei slik
at den hviler i denne posisjon.
Advarsel:
Når dampknappen trekkes opp,
vil varmt vann og damp komme ut fra
strykesålen.
8) Dampknappen settes på plass igjen, slik at
den fester seg i nedre posisjon.
9)–10) Fyll så tanken med vann igjen, sett
støpselet i stikkontakten og velg denne
«•••» temperaturinnstilling.
11)–13) Når kontrollampen slukker, trykk
ned knappen for ekstra kraftig dampstøt
4 ganger for å rense strykejernet. Ta ut
støpselet og vent til strykesålen er nedkjølt,
rengjør deretter som beskrevet over i
punkt «G».
Merk:
Strykejernet må aldri brukes uten
dampknappen.
I
Feilsøking
Problem
Råd
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dråper kommer
Drei dampregulatoren
ut fra damp-
mot klokkeretningen for
ventilene
å redusere dampen eller
trykk ned dampknappen
for å slå av dampen.
Ta lengre pauser når du
trykker ned knappen for
ekstra kraftig dampstøt.
Velg en høyere tempe-
raturinnstilling.
Ingen damp
Trykk ned dampknappen
slik at den løfter seg.
Mindre damp
Rengjør anti-kalk
eller ingen damp ventilen (se «G»).
produseres
Kalkpartikler
Dampkammeret må
kommer ut av
avkalkes (se «H»).
dampventilene
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Endringer forbeholdes.
Dette produktet oppfyller kravene i
EU-direktivene EMC 2004/108/EC
og Low Voltage 2006/95/EC.
Ikke
kast dette produktet sammen
med husholdningsavfall når det
skal kasseres. Det kan leveres hos
et Braun servicesenter eller en
miljøstasjon.
Образец