Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 30 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 30 из 70
30
Temperaturväljaren måste dock vara
inställd mellan «•••» och «
max
».
Power shot funktionen kan även användas
i vertikalt läge för att t.ex. ånga hängande
textilier (gäller ej modeller SI 6120).
3 Sprayfunktion
Tryck på sprayknappen (4).
4 Torrstrykning
Stäng av ångfunktionen genom att trycka
på ångknappen (3) så att den står i det
lägsta läget.
Automatisk avstängning
(endast 6595)
Den automatiska avstängningsmekanis-
men orsakar ett lätt rasslande ljud när du
stryker. Detta är fullt normalt och indikerar
inget fel på produkten. Kontrollampan (7)
blinkar när den automatiska avstängnings-
funktionen är aktiverad. Detta inträffar när
strykjärnet har placerats...
– horisontellt
på stryksulan i
ca 30 sekunder
eller
– vertikalt
på högkant i ca 8/15 minuter
.
För att sätta på järnet igen, bara rör på det.
När kontrollampan slutar att blinka är den
elektriska strömmen på igen.
Den automatiska avstängningen starter ca
2 minuter efter att kontakten har anslutits till
ett uttag.
D
Textile Protector Plus
(endast 6595/6591)
Innan du sätter fast Textile Protector (8)
sulan för första gången, stryk i ungefär
2 minuter utan sulan.
Braun’s anti-glans sula skyddar ömtåliga
tyger från att skadas av värmen och
möjliggör strykning av de flesta mörka tyger
utan att behöva använda ett tyg mellan
stryksulan och det ömtåliga tyget. För att
kontrolera hur tyget påverkas innan du
börjar att stryka, rekommenderar vi att
du stryker en liten del av materialet på
baksidan. Med anti-glans sulan, kan du
stryka ömtåliga tyger med temperaturen
i läge «•••» eller «
max
», så att du kan
använda alla ångfunktioner ditt strykjärn
erbjuder.
Efter det att du har satt på anti-glans sulan,
vänta i ca 1
1
/
2
minut innan du börjar att
stryka. Förvara alltid ditt strykjärn med
anti-glans sulan avtagen.
E Efter strykning
Dra ur kontakten och tryck på ångknappen
(3) så att den står i det lägsta läget
(ånga av).
För att förlänga strykjärnets livslängd, töm
vattentanken.
Förvara det kalla strykjärnet på ett torrt
ställe stående på högkant.
F
Skötsel och rengöring
För att rengöra stryksulan, använd stålull
.
Torka sedan av stryksulan med en tygtrasa.
Använd aldri
g skurtrasa, ättika eller andra
kemikalier
. För att rengöra handtag, power
shot knapp och övriga knappar använd
såpa och vatten.
G
Rengöring av kalkuppsamlaren
Strykjärnets sitter på ångknappens (3)
undersida. Den måste avkalkas regelbun-
det (t.ex. när ångbildningen är otillräcklig).
Gör som följer:
1) Koppla ur stykjärnet och töm den på vatten.
2) Tryck på ångknappen så att den lyfts upp.
3) Dra försiktigt upp ångknappen (lite vatten
kan nu rinna ur ånghålen).
4) Vidrör ej kalkuppsamlaren.
5) Lägg den i hushållsättika eller citronjuice
tills kalken blir porös och mjuk.
6) Borsta med en icke-metallisk borste tills
alla håligheter är rena från kalk.
7) Skölj i rinnande vatten.
8) Montera tillbaka ventilen.
9) Kontrollera ångans av/på funktion genom
att trycka på knappen.
Vikti
gt
: Strykjärnet får aldrig användas utan
ångknapp.
H
Avkalkning/antikalk systemet
När kalkpartiklar kommer ut ur ånghålen
eller när ångfunktionen inte fungerar som
den ska, även efter att kalkuppsamlaren har
rengjorts skall nedanstående instruktioner
följas för att rengöra ångkammaren:
1) Tryck på ångknappen (3) så att den ställs
i det lägsta läget.
2)–3) Fyll vattentanken, anslut strykjärnet till
eluttaget, välj temperaturinställning «•••».
4)–5) Vänta till kontrollampan släcks.
Dra ur kontakten.
6)–7) Håll strykjärnet över ett handfat.
Tryck på ångknappen så att den lyfts upp.
Dra sedan försiktigt upp ångknappen och
vrid den så att den stannar i detta läge.
Vikti
gt:
När ångknappen dras upp kommer
het vatten och ånga att komma ut ur
stryksulan.
8) Tryck tillbaka ångknappen så att den
fastnar i det nedre läget.
Образец