Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 31 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 31 из 70
31
9)–10) Fyll vattentanken, anslut strykjärnet till
eluttaget, välj temperaturinställning «•••».
11)–13) När kontrollampan har slocknat tryck
på Power shot knappen 4 gånger för att
skölja strykjärnet innan du använder det.
Dra ur kontakten och låt järnet svalna.
Rengör sedan enligt punkt «G».
Vikti
gt:
Strykjärnet får aldrig användas utan
ångknapp.
I
Felsökningsguide
Problem
Lösning
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Det droppar ur
Vrid på ångregulatorn
ånghålen
motsols för att minska
ångan eller stäng av den.
Låt det gå längre mellan
intervallerna när du
aktiverar Power shot
ångan.
Välj en högre
temperaturinställning.
Ingen ånga över
Tryck på ångknappen
huvud taget
så att den lyfts upp.
Strykjärnet avger Rengör kalkupp-
lite eller ingen
samlaren (se «G»).
ånga
Kalkpartiklar
Avkalka ångkammaren
kommer ut
(se «H»).
genom ånghålen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Med förbehåll för ändringar.
Denna produkt uppfyller
bestämmelserna i EU-direktiven
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) och 2006/95/EG
om lågspänningsutrustning.
När produkten är förbrukad får
den inte kastas tillsammans med
hushållssoporna. Avfallshantering
kan ombesörjas av Braun service-
center eller på din lokala återvinnings-
station.
Tuotteemme on suunniteltu täyttämään
korkeimmatkin laadun, toimivuuden ja
muotoilun vaatimukset. Toivomme, että pidät
uudesta Braun FreeStyle -silitysraudastasi.
Tärkeää:
Jos pohjan pinnassa on tarra,
irrota se ennen ensimmäistä käyttöä.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tärkeitä turvaohjeita
Ennen kuin otat laitteen käyttöön,
lue käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet
niin kauan kuin silitysrauta on käytössäsi.
Varmista, että silitysrautaan merkitty
verkkojännite on sama kuin käytössäsi
oleva. Kytke silitysrauta vain vaihtovirtaan.
Varoitus: Höyrysilitysraudan erinomaisen
suorituskyvyn ansiosta sinun tulee
varmistaa, että pistorasian jännite on
riittävän korkea. Ota yhteyttä paikalliseen
sähkölaitokseen varmistaaksesi, että
jännite ei ole korkeampi kuin 0,32 Ohm.
Ota silitysrauta aina irti pistorasiasta ennen
kuin täytät sen säiliön vedellä ja varmista,
että höyrypainike (3) on painettu alas
(höyry pois päältä). Vedä aina pistokkeesta,
älä johdosta. Johto ei saa koskaan
koskettaa kuumia esineitä tai silitysraudan
pohjalevyä.
Älä kasta silitysrautaa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Käytä silitysrautaa ja pidä sitä pystyasen-
nossa vakaalla alustalla.
Aseta silitysrauta silitystaukojen ajaksi
pystyasentoon tasapohjaisen seisonta-
pintansa varaan vakaalle alustalle.
Silittäessäsi aseta silitysrauta taukojen
aikana aina pystyasentoon tasapohjaisen
päätyosansa varaan. Ota laitteen johto aina
irti seinästä poistuessasi huoneesta vaikka
vain hetkeksi.
Älä koskaan irrota höyrypainiketta (3)
silittäessäsi.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten
käyttöön. Tätä laitetta ei ole myöskään
tarkoitettu henkilöiden, joilla on alentunut
fyysinen tai psyykkinen tila, käytettäväksi.
Poikkeuksena, jos lapsi tai henkilö on hänen
turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnan alaisena.
Pidä silitysrauta poissa lasten ulottuvilta.
Sähkösilitysraudoissa yhdistyy korkea
lämpötila ja kuuma höyry ja siksi niistä
voi saada helposti palovammoja.
Silitysrautaa ei pidä käyttää, jos se on
pudonnut, siinä on näkyviä merkkejä
vaurioitumisesta tai jos se vuotaa.
Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto ole
vahingoittunut.
Jos laitteessa tai virtajohdossa näkyy
vaurioita, lopeta sen käyttö. Vie laite
Braun-huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
Puutteellinen tai valtuuttamaton huoltotyö
voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vahin-
goittaa käyttäjää. Braun-sähkölaitteet
täyttävät asianomaisten turvallisuus-
säädösten määräykset.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Suomi
Образец