Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 32 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 32 из 70
32
A
Laitteen osat
1
Vesisuihkeen ulostuloaukko
2
Vedentäyttöaukko
3
Höyrypainike
3a Höyrymäärän säädin
4
Vesisuihkepainike
5
Tehohöyrypainike
6
Lämpötilanvalitsin
7
Lämpötilan merkkivalo
8
Textile Protector Plus (vain 6595/6591)
B
Ennen käyttöönottoa
Tämä silit
ysrauta on suunniteltu
ytettäväksi vesi
johtoveden kanssa.
Jos käytössäsi on erityisen kovaa vettä,
suosittelemme että käytät seosta, jossa
on 50% vesijohtovettä ja 50% tislattua
vettä. Täytä vesisäiliö «max»-merkkiin
asti. Älä koskaan käytä pelkästään tislattua
vettä äläkä minkäänlaisia lisäaineita
(esim. tärkkiä).
Aseta silitysrauta pystyasentoon ja kytke
verkkovirtaan. Valitse lämpötila silitys-
raudan päätyosasta tai silitettävässä
kankaassa olevan ohjeen mukaan.
Lämpötilan merkkivalo (7) sammuu, kun
valittu lämpötila on saavutettu
(noin 1 minuutin kuluttua).
C Silittäminen
1
Höyryn säätäminen
Höyrysilityksessä lämpötilanvalitsimen (6)
on oltava punaisella alueella.
Aloittaaksesi
höyrysilityksen paina höyrypainike (3) alas.
höyry päällä
höyry pois
päältä
Höyrypainikkeen ollessa ylhäällä valitse
höyrymäärä kääntämällä
höyrymäärän
säädintä (3a).
Suosittelemme käyttämään normaalin
silityksen yhteydessä höyrysäätimen
keskiasentoa. Kun silität pellavaa, paksua
puuvillaa tai vastaavanlaisia kankaita
suosittellemme maksimi höyryn käyttöä.
Esikäsittel
y
Höyryä muodostuu myös vaakasuoraan
pohjan eteen. Tämä esikäsittely
«esihöyryttää» kankaan tehden silityksestä
helpompaa. Ole varovainen - höyry tulee
ulos sivuilta.
2 Tehohöyry
Ennen käyttöä, paina tehohöyrypainike
(5) alas 3-4 kertaa aktivoidaksesi sen.
Painallusten välissä tulisi olla vähintään
5 sekuntia.
Tehohöyry voidaan aktivoida kuivasilityk-
sessäkin. Tällöin lämpötilan valitsimen tulee
olla merkkien «•••» ja «
max
» välillä.
Tehohöyryä voidaan käyttää myös
pystyasennossa roikkuvien vaatteiden
höyryttämiseen.
3 Vesisuihke
Paina vesisuihkepainiketta (4).
4 Kuivasilitys
Paina höyrypainike (3) alas niin, että se jää
ala-asentoon.
Laitteen automaattinen
sammuminen (vain 6595)
Tämä mekanismi aiheuttaa silittämisen
aikana hienoista huminaa. Ääni on siis
normaali, eikä merkki jostakin viasta.
Lämpötilan merkkivalo alkaa vilkkua, jos
automaattinen sammumistoiminto on
kytkeytynyt päälle. Näin tapahtuu silloin,
kun silitysrauta on jätetty …
– vaakatasoon
pohja alaspäin noin
puoleksi minuutiksi
tai
– pyst
yasentoon
tasapohjaisen
päätyosansa varaan noin
8/15 minuutiksi
.
Saat silitysraudan uudelleen toimintaan,
kun liikutat sitä hieman. Kun lämpötilan
merkkivalo lopettaa vilkkumisen, laite on
jälleen toiminnassa.
Automaattinen virrankatkaisu alkaa toimia
noin kaksi minuuttia sen jälkeen, kun
hövrysilitysraudan pistoke on työnnetty
pistorasiaan.
D
Textile Protector Plus
(vain 6595/6591)
Ennen kuin kiinnität Textile Protector (8)
-lisäosan ensimmälstä kertaa, silitä
silitysraudalla noin 2 minuuttia ilman Textile
Protector -lisäosaa.
Braun Textile Protector suojelee arkoja
kankaita kuumuusvaurioilta ja mahdollistaa
tummienkin kankaiden silittämisen ilman
kosteaa silitysliinaa. Tarkistaaksesi kankaan
käyttäytymisen ennen silittämistä, suosit-
telemme, että silität pienen alueen nurjalta
puolelta. Protectorin kanssa voit silittää
arkoja kankaita lämpötilamerkinnöillä «•••»
tai «
max
», jolloin voit käyttää kaikkia
silitysrautasi höyryominaisuuksia.
Kun olet kiinnittänyt Textile Protector-
lisäosan, odota noin 1
1
/
2
minuuttia ennen
kuin aloitat silityksen. Säilytä silitysrauta
aina erillään Textile Protector
-lisäosasta.
E
Silityksen jälkeen
Irrota johto seinästä ja paina höyrypainike
(3) alas niin, että se jää ala-asentoon
(höyry pois päältä).
Tyhjennä vesisäiliö, näin pidennät laitteen
käyttöikää.
Образец