Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 33 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 33 из 70
33
Säilytä jäähtynyt silitysrauta kuivassa
paikassa aina pystyasennossa.
F
Huolto ja puhdistus
Käytä pohjan puhdistukseen teräsvillaa.
Puhdistuksen jälkeen pyyhi pohja puhtaaksi
liinalla. Älä koskaan kä
ytä karhunkieltä,
etikkaa tai muita kemikaale
ja
. Puhdista
pehmeät materiaalit kädensijassa ja
höyrypainikkeissa saippuavedellä.
G
Kalkinpoistoventtiilin puhdistus
Silitysraudan kalkinpoistoventtiili sijaitsee
höyrypainikkeen (3) alaosassa.
Kalkinpoistoventtiili on puhdistettava
säännöllisesti (esim. aina kun höyrynmuo-
dostus on heikenteynyt). Menettele
seuraavasti:
1) Irroita pistoke seinästä ja tyhjennä
vesisäiliö.
2) Paina höyrypainiketta niin, että se nousee
yläasentoon.
3) Irroita höyrypainike varovasti (pohjasta
saattaa vuotaa hiukan vettä).
4) Älä koske kalkinpoistoventtiilin.
5) Kasta kalkinpoistoventtiili viinietikkaan
(älä käytä esanssia) tai sitruunamehuun
kunnes siihen tarttunut kalkki pehmenee.
6) Poista kalkki harjalla (ei metallisella) kunnes
kaikki aukot ovat puhtaat.
7) Huuhtele juoksevan veden alla.
8) Aseta höyrypainike takaisin paikalleen.
9) Paina höyrypainiketta tarkistaaksesi höyry
päällä/pois päältä -toiminnon.
Huom:
Höyrysilitysrautaa ei saa käyttää
ilman höyrypainiketta.
H Kalkinpoisto/
kalkinpoistojärjestelmä
Jos höyryaukoista tulee kalkinjäämiä tai jos
höyryä ei synny kunnolla edes kalkinpoisto-
venttiilin puhdistuksen jälkeen, puhdista
höyrykammio seuraavasti:
1) Varmista, että höyrypainike on ala-
asennossa.
2)–3) Täytä vesisäiliö, laita pistoke seinään ja
valitse lämpötilanvalitsimesta «•••».
4)–5) Odota kunnes lämpötilan merkkivalo
sammuu. Irroita pistoke seinästä.
6)–7) Pidä silitysrautaa vaaka-asennossa
pesualtaan päällä. Paina höyrypainiketta
niin, että se nousee yläasentoon. Nosta
höyrypainike ylös ja käännä se kuvan
osoittamaan asentoon.
Varoitus:
Kun höyrypainike on
yläasennossaan silitysraudan pohjasta
tulee ulos kuumaa vettä ja höyryä.
8) Paina höyrypainike takaisin paikalleen niin,
että se lukittuu ala-asentoon.
9)–10) Täytä vesisäiliö, laita pistoke seinään
ja valitse lämpötilanvalitsimesta «•••».
11)–13) Odota kunnes lämpötilan merkkivalo
sammuu, paina tehohöyrypainiketta
4 kertaa. Irroita pistoke seinästä ja odota
kunnes pohja on viilentynyt. Tyhjennä
vesisäiliö ja puhdista pohja kohdassa «G»
(huolto ja puhdistus) neuvotulla tavalla.
Huom:
Höyrysilitysrautaa ei saa käyttää
ilman höyrypainiketta.
I
Ongelmatilanteet ja niiden
ratkaisut
Ongelma
Ratkaisu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Höyryaukoista
Käännä höyrymäärän
tulee tippoja
säädintä vastapäivään
vähentääksesi höyryn
määrää tai paina höyry-
painike alas lopettaaksesi
höyrynmuodostuksen.
Pidä pitempiä taukoja
painellessasi tehohöyry-
painiketta.
Valitse korkeampi
lämpötila.
Höyryä ei
Paina höyrypainiketta
muodostu
niin, että se nousee
lainkaan
yläasentoon.
Höyryä
Puhdista kalkinpoisto-
muodostuu
venttiili (katso kohta «G»).
vähemmän
tai ei lainkaan
Höyryaukoista
Puhdista kalkki
tulee
höyrysäiliöstä
kalkkijäämiä
(katso kohta «H»).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Muutosoikeus pidätetään.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin
2004/108/EC mukaiset EMC-
vaatimukset sekä matalajännitettä
koskevat säännökset (2006/95/EC).
Kun laite on tullut elinkaarensa
päähän, säästä ympäristöä äläkä
hävitä sitä kotitalousjätteiden
mukana. Hävitä tuote viemällä
se Braun-huoltoliikkeeseen tai
asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Образец