Braun SI-6561 TexStyle 5 520 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 70)

Языки: Русский
Страницы:70
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 70
43
G VízkŒtelenítŒ szelep tisztítása
A vasaló vízkŒtelenítŒ szelepe a gŒzgomb
(3) alsó részén található. Rendszeresen
el kell róla távolítani a lerakódást
(például akkor, ha a gŒzáramlás gyenge).
Az alábbiak szerint járjon el:
1) Húzza ki a vasalót a konnektorból és ürítse
ki a víztartályt.
2) Nyomja be a gŒzgombot, így kiemelhetŒ.
3) Emelje ki óvatosan (ekkor a talpból víz
szivároghat).
4) Ne érjen hozzá a vízkŒtelenítŒ szelephez.
5) Rakja bele ecetbe (nem ecetesszenciába)
vagy citromlébe, amíg a vízkŒ feloldódik.
6) A maradék vízkövet kefélje le
(ne használjon fémszŒrı kefét).
7) Öblítse ki folyó vízzel.
8) Helyezze vissza.
9) Nyomja meg, ezzel ellenŒrzi a gŒzadagoló
mıködését.
Fontos:
A vasalót sohasem szab ad a
gŒzgomb nélkül használni.
H
A vízkŒtelenítŒ rendszer
Amikor nagyméretı részecskék távoznak
a gŒzlyukakon, illetve a gŒz gyengén
áramlik még a vízkŒtelenítŒ szelep
tisztítása után is, akkor az alábbiak szerint
tisztítsa ki a gŒzkamrát:
1) GyŒzŒdjön meg arról, hogy a gŒzgomb
alsó állásban van.
2)–3) Töltsön vizet a kamrába,
csatlakoztassa a vasalót a hálózatra és
állítsa be a hŒszabályzót a «•••» állásba.
4)–5) Várja meg, amíg az ellenŒrzŒ lámpa
elalszik. Húzza ki a vasalót a konnektorból.
6)–7) Tartsa a vasalót a mosogató fölé,
ekkor óvatosan nyomja meg a gŒzgombot,
így az felemelkedik. Fordítsa el, és hagyja
ebben a helyzetben.
Vi
gyázat:
Amikor a gŒzgombot felhúzza,
a vasaló talpából gŒz és forró víz áramlik ki.
8) Nyomja vissza a gŒzgombot ütközésig
az alsó állásba.
9)–10) Töltsön vizet a tartályba, dugja be
a vasalót a konnektorba, és állítsa a
hŒszabályzót a «•••» állásba.
11)–13) Amikor a ellenŒrzŒ lámpa elalszik,
nyomja meg a gŒzlöket gombját négyszer,
ezzel kiöblíti a vasalót. Ezután húzza ki a
vasalót a konnektorból, várja meg, amíg
lehıl, és a fenti «G» rész szerint tisztítsa
meg.
Fontos:
A vasalót sohasem szabad a
gŒzgomb nélkül használni.
I
Problémamegoldási útmutató
Probléma
Megoldás
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GŒznyílásokból
Csavarja a gŒzmennyiség
kicsöppenŒ
szabályozót az óramutató
vízcseppek
járásával ellentétes
irányba, hogy csökkenjen
a gŒz, vagy a gŒzgomb
megnyomásával
kapcso-
lja ki a gŒz funkciót.
A szuper gŒzlöket gomb
megnyomásánál tartson
hosszabb szüneteket.
A hŒmérséklet szabályo-
zóval válasszon
magasabb hŒmérsékletet.
Nincs
Nyomja meg a
gŒzképzŒdés
gŒzgombot, hogy az
felemelkedjen.
Kevesebb
Tisztítsa meg a
vagy hiányzó
vízkŒtlenítŒ szelepet «G».
gŒzképzŒdés
Mészdarabkák VízkŒtelenítse a
távoznak a
gŒzkamrát «H».
gŒznyílásokon
keresztül
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A gyártó az esetleges változtatások jogát
fenntartja.
A termék megfelel mind az EMC
követelményrendszerének, amint
az az Európa Tanács
2004/108/EC
direktívájában szerepel, mind pedig az
alacsonyfeszültségrŒl szóló elŒírásoknak
(2006/95/EC).
A környezetszennyezés elkerülése
érdekében arra kérjük, hogy a
készülék hasznos élettartalma
végén ne dobja azt a háztartási
szemétbe. A mıködésképtelen készüléket
leadhatja a Braun szervizközpontban, vagy
az országa szabályainak megfelelŒ módon
dobja a hulladékgyıjtŒbe.
Образец