Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 27 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 27 из 86
27
Nederlands
Onze produkten zijn ontworpen om te
voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit,
functionaliteit en design. Wij wensen u veel
plezier met uw nieuwe Braun stoomstrijkijzer.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
door voordat u het strijkijzer in gebruik
neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing
zolang u het apparaat gebruikt.
Controleer of de voltage van het lichtnet
overeenkomt met de voltage die op het
strijkijzer staat.
Let op: In verband met de hoge prestatie
van dit stoomstrijkijzer dient u zich ervan
te verzekeren dat uw lichtnet voldoende
stroom levert. Neem contact op met uw
electriciteitsbedrijf om u ervan te verze-
keren dat de wisselstroomweerstand (ofwel
impedantie) niet hoger is dan 0,31 Ohm.
Trek voordat u het strijkijzer met water vult
altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
Trek daarbij altijd aan de stekker, niet aan
het snoer.
Het snoer mag nooit in aanraking komen
met hete voorwerpen of de strijkzool.
Dompel het strijkijzer nooit onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik het strijkijzer – en laat het ook
rusten – op een stabiel oppervlak.
Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd
rechtopstaand op het rustvlak. Zorg
ervoor dat het rustvlak op een stabiel
oppervlak staat.
Laat het strijkijzer nooit zonder toezicht
wanneer deze is aangesloten op het
lichtnet.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met vermin-
derde fysieke of mentale capaciteiten,
tenzij zij het apparaat gebruiken onder
toezicht van een persoon verantwoor-
delijk voor hun veiligheid. Houd toezicht
op kinderen om te voorkomen dat ze met
het apparaat gaan spelen. Buiten bereik
van kinderen bewaren.
Houd het strijkijzer buiten bereik van kinde-
ren, in het bijzonder wanneer u de Precision
Shot functie gebruikt. Elektrische strijkijzers
combineren hoge temperaturen en hete
stoom. Dit kan leiden tot brandwonden.
Strijk of stoom nooit kleding terwijl u het
aan heeft.
Gebruik het strijkijzer niet meer wanneer
het is gevallen, wanneer er zichtbare
tekenen van schade zijn of wanneer het
apparaat lekt. Controleer regelmatig het
snoer op beschadigingen.
Wanneer er een beschadiging aan het
apparaat (en snoer) optreedt, gebruik het
apparaat dan niet meer en breng deze
naar een Braun Service Centrum voor
reparatie. Onjuiste of ondeskundige
reparaties kunnen leiden tot ongelukken
of de gebruiker verwonden. Braun
elektrische apparaten voldoen aan de
benodigde veiligheidsvoorschriften.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Beschrijving
1
Voorbewerkende stoom spuitopeningen
2
Spray spuitopening
3
Waterreservoir opening
4
Precision shot knop
5
Spray knop
6
Stoom doseerknop
7
Temperatuur-regelaar
8
Temperatuur indicatielampje
9 Automatisch-uit lampje («auto-off»)
(alleen bij modellen 780 en 770)
10
Rustvlak
11
Textile Protector (alleen bij modellen
780, 770 en 760)
12 Soft Textile Protector (alleen bij model 780)
B
Voor het in gebruik nemen
Dit strijkijzer is ontworpen voor gebruik
met leidingwater. Indien bij u het water
extreem hard is, raden wij aan een
mengsel van 50% leidingwater en 50%
gedistilleerd water te gebruiken. Vul het
waterreservoir tot het «max» teken met
water. Gebruik nooit alleen gedistilleerd
water. Voeg geen oplossingen toe aan het
water (bijv. stijfsel). Gebruik geen
condens-water uit een wasdroger.
Zet de stoom doseerknop uit voordat u
het strijkijzer met water vult («0» = stoom
uit).
Houd het strijkijzer licht gekanteld (zoals
aangegeven in B), en vul het waterreser-
voir tot het «max» teken.
Plaats het strijkijzer rechtop op het rust-
vlak en steek de stekker in het stopcon-
tact.
Stel de temperatuur in volgens de voor-
schriften op het rustvlak van het strijkijzer
of volgens de voorschriften in uw kleding.
Het indicatie-lampje (8) zal doven
wanneer de gewenste temperatuur is
bereikt (na ongeveer 1 1/2 min.).
C Strijken
Variabele stoom
U kunt de hoeveelheid stoom instellen
door de stoom doseerknop (6) te draaien
binnen de standen «0» to «6». De tempe-
ratuur regelaar (7) moet binnen het rode
gebied staan. Wij raden aan een een
gemiddelde stoominstelling te gebruiken
voor normaal strijken. Alleen bij het strij-
ken van linnen, dik katoen of soortgelijke
stoffen raden wij aan de maximale stoom-
instelling te gebruiken.
Let op: Draai de stoom doseerknop
tijdens het strijken niet verder dan instel-
ling «6».
Vario plus stoom
Voor extra stoom, drukt u op de stoom
doseerknop (6) voor maximaal 30 secon-
den.
De temperatuur regelaar (7) moet binnen
het rode gebied staan ingesteld.
Образец