Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 28 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 28 из 86
28
Precision shot
Druk voor gebruik 3 tot 4 keer de
Precision shot knop (4) in om deze te
activeren.
Druk de Precision shot knop met tussen-
pauzes van tenminste 5 secondes in voor
een krachtige stoomstoot met voorbewer-
kende stoom. De Precision shot kan
worden geactiveerd bij het droog strijken.
De temperatuur regelaar dient wel binnen
het rode gebied te staan.
De stoomstoot functie kan ook worden
gebruikt in verticale positie voor het stomen
van hangende kleding.
Voorzichtig: Hete stoom komt uit de
voorbewerkende stoom spuitopeningen.
Spray functie
Druk op de spray knop (5).
Droog strijken
Zet de stoom doseerknop (6) op stand «0»
(= stoom uit).
D
Automatisch uitschakelen
(alleen bij modellen 780 en 770)
Het automatisch-uit mechanisme veroor-
zaakt een licht ratelend geluid tijdens het
strijken. Dit is normaal en duidt niet op
een gebrek in het strijkijzer.
Het rode «auto-off» lampje (9) zal gaan
knipperen wanneer de automatische
uitschakeling is geactiveerd.
Dit gebeurt wanneer het strijkijzer
– voor ongeveer 30 seconden horizontaal
op de strijkzool is geplaatst of wanneer
het strijkijzer
– voor ongeveer 8 minuten verticaal op het
rustvlak is geplaatst.
Om het strijkijzer weer aan te zetten, hoeft
u het alleen maar te bewegen. Wanneer
het «auto-off» lampje stopt met knippe-
ren, staat het apparaat weer aan.
De automatische uitschakeling wordt
geactiveerd 2 minuten nadat het strijkijzer
met het lichtnet is verbonden.
E
Textile Protectors
Textile Protector
(11)
(alleen bij
modellen 780, 770 en 760)
De Textile Protector beschermt gevoelige
stoffen tegen schade door hitte en maakt
het mogelijk om de meeste stoffen te
strijken zonder een doek tussen de stof en
het strijkijzer. Een speciale laag voorkomt
glimmende plekken op de stof.
Met de Textile Protector kunt u gevoelige
stoffen strijken met de tempe-
ratuurinstelling binnen het rode gebied,
zodat u alle stoomfuncties van uw strijk-
ijzer kunt gebruiken.
Om de reactie van uw kleding te testen
voordat u gaat strijken, raden wij aan
eerst een klein stukje te strijken op de
binnenkant van het materiaal. Om de
speciale beschermlaag van de zool van
het strijkijzer niet te beschadigen, dient
u het strijken over bijv. ritsen, metalen
knopen etc. te vermijden.
Nadat u de Textile Protector voor het eerst
heeft geplaatst dient u ongeveer
1 1/2 minuut te wachten voordat u met
strijken begint.
Soft Textile Protector
(12)
(alleen bij
model 780)
De Soft Textile Protector verzekert een
verhoogde hittebescherming en uiterste
zorg voor de meest gevoelige stoffen
dankzij het speciaal ontworpen SoftTouch
kussen. Zelfs de meest gevoelige
strijkbare* stoffen zijn beschermd tegen
hittebeschadiging en glanzende stukken
worden vermeden.
Met de Soft Textile Protector kunt u alle
strijkbare stoffen strijken zonder een doek
tussen de stof en het strijkijzer. De Soft
Textile Protector is volkomen geschikt
voor het bijwerken van bijv. Vouwen in de
gevoelige stof van een zakenpak zonder
dat u een doek hoeft te gebruiken voor het
strijken.
Met de Soft Textile Protector kunt u
gevoelige stoffen strijken met de tempera-
tuurstelling binnen het rode gebied, zodat
u alle stoomfuncties van uw strijkijzer kunt
gebruiken.
Om te voorkomen dat het SoftTouch
kussen beschadigd dient u het strijken
over bijv. ritsen, metalen knopen etc. te
vermijden.
(* om te weten of een kledingstuk strijk-
baar is, verwijzen we u naar het etiket van
het betreffende kledingstuk.)
F
Na het strijken
Trek de stekker uit het stopcontact en zet
de stoom doseerknop op «0». Om de
levensduur van het apparaat te verlengen,
dient u het waterreservoir te legen. Berg
het strijkijzer op op een droge plaats en
zet het apparaat altijd op het rustvlak.
G
Onderhoud en schoonmaken
Gebruik voor het reinigen van de zoolplaat
een sponsje van staalwol. Gebruik nooit
een schuursponsje, azijn of andere che-
micaliën. Gebruik water met wat zeep erin
om het zachte materiaal op het handvat
schoon te maken.
H
De antikalkstift schoonmaken
De antikalkstift aan de onderkant van de
stoom doseerknop dient regelmatig te
Образец