Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 86
29
worden ontkalkt
(bijb. Wanneer de
stoomuitgifte niet meer toereikend is). Het
waterreservoir dient leeg te zijn voordat u
gaat ontkalken.
De stoom doseerknop met antikalkstift
verwijderen:
Draai de stoom doseerknop met de
klok mee naar instelling «6». Blijf stevig
doordraaien totdat de stoom doseerknop
omhoog komt. Wanneer de knop op
x
staat, trekt u deze verticaal uit het appa-
raat. Raak het onderste deel van de anti-
kalkstift niet aan. Dompel de antikalkstif
minimaal 30 minuten onder in azijn (geen
azijnoplossing) of citroensap. Borstel de
resterende kalkresten weg en spoel de
stift af onder stromend water (fig. H, 1-7).
De stoom doseerknop terugplaatsen:
Zorg bij het terugplaatsen van de stoom
doseerknop dat de knop naar instelling
x
wijst (fig. H, 8). Druk de stoom
doseerknop stevig naar beneden tot deze
vastklikt bij instelling «6».
Let op: Het strijkijzer mag nooit worden
gebruikt zonder stoom doseerknop.
I
Ontkalken/antikalk systeem
Om de stoomkamer te ontdoen van
kalkresten dient u deze te ontkalken zoals
aangegeven in fig. I, 1-8.
Let op: er zal heet water en stoom uit
de strijkzool komen wanneer de stoom
doseerknop met de klok mee voorbij
instelling «6» wordt gedraaid.
Wacht totdat de strijkzool is afgekoeld,
maak deze daarna schoon zoals hier-
boven beschreven.
Vul het waterreservoir opnieuw met water,
laat het strijkijzer warm worden en druk
4 maal op de Precision shot knop om het
strijkijzer door te spoelen voordat u gaat
strijken (I, 9-13).
Gebruik geen ontkalkmiddelen die u in de
winkels kunt kopen, zij kunnen het strijk-
ijzer beschadigen.
Oplossen van problemen
Probleema
Oplossing
Er komen druppels
uit de stoom-
gaatjes
Draai de stoom
doseerknop tegen
de klok in om de
hoeveelheid stoom
te verlagen of zet
de stoom uit. Neem
grotere pauzes bij het
indrukken van de
Precision shot knop.
Stel een hogere
temperatuur in.
Er ontstaat
nauwelijks of
geen stoom
Controleer het water-
niveau. Maak de
antikalkstif schoon.
Er komen kalk-
deeltjes uit de
stoomgaatjes
Ontkalk de stoom-
kamer.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land
waar dit apparaat wordt geleverd door Braun
of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van
onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en
gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beinvloeden
vallen niet onder de garantie. De garantie
vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik
van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service
binnen de garantieperiode, dient u het
complete apparaat met uw aankoopbewijs
af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre: www.service.braun.com.
Bel 0
800
44
55
388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de buurt.
Образец