Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 30 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 30 из 86
30
Dansk
Vore produkter er fremstillet, så de opfylder
de højeste krav til kvalitet, anvendelighed
samt design. Vi håber, at du vil få stor glæde
af dit nye Braun dampstrygejern.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Læs hele brugsanvisningen igennem,
før du bruger strygejernet. Gem brugsan-
visningen i hele strygejernets levetid.
Kontrollér, om spændingen i dit el-net
stemmer overens med angivelserne på
strygejernet.
Advarsel: På grund af dampstrygejernets
høge præstationsevne, venligst kontrollér
at netspændingen er høj nok. Kontakt din
elleverandør for at sikre dig om at net
spændingen ikke er højere 0,31 Ohm.
Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du
fylder vand på strygejernet. Træk altid i
selve stikket, ikke i ledningen.
Ledningen må aldrig komme i kontakt
med varme genstande eller strygesålen.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller
andre væsker.
Strygejernet skal anvendes og hvile på en
stabil overflade.
Under pauser i strygningen skal stryge-
jernet altid placeres lodret på hvilehælen,
og du skal sikre dig, at hvilehælen står på
en stabil overflade.
Strygejernet må ikke efterlades uden
opsyn, mens det er tilsluttet stikkontakten.
Dette produkt er ikke beregnet til at
bruges af børn eller svagelige personer
uden overvågning af en person der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt
anbefaler vi at produktet opbevares
utilgængeligt for børn. Børn bør
overvåges for at sikre at de ikke leger med
apparatet.
Hold strygejernet uden for børns
rækkevidde, især når du benytter
Precision shot-dampfunktionen. Husk på,
at elektriske strygejern kombinerer høje
temperaturer og varm damp, som kan
give forbrændinger.
Stryg eller damp ikke tøj, du har på.
Strygejernet må ikke bruges, hvis det har
været faldet ned, hvis der er synlige tegn
på skade, eller hvis det lækker. Kontrollér
regelmæssigt ledningen for eventuelle
skader.
Hvis apparatet, herunder ledningen, viser
nogen defekt, bør du holde op med at
bruge det og tage det med til et Braun
Service Center til reparation. Ukorrekt
eller ukvalificeret reparationsarbejde kan
forårsage uheld eller skade for brugeren.
Brauns elektriske apparater opfylder
gældende sikkerhedsbestemmelser.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Beskrivelse
1
Forbehandlingsdyser
2
Spraydyse
3
Åbning til vandtank
4
Precision shot-knap
5
Spray-knap
6
Dampregulator
7
Temperaturvælger
8
Temperaturkontrollampe
9 Lampe for automatisk slukning (kun
model 780 og 770)
10
Hvilehæl
11
Textile Protector (kun model 780,
770 og 760)
12 Soft Textile Protector (kun model 780)
B Før du begynder
Strygejernet er beregnet til almindeligt
postevand. Hvis der er særdeles hårdt
vand i dit område, kan det anbefales at
anvende en blanding af 50 % postevand
og 50 % destilleret vand. Fyld vandtanken
indtil «max»-markeringen. Anvend aldrig
destilleret vand alene. Kom aldrig nogen
tilsætningsstoffer i vandet (f.eks. stivelse).
Brug ikke kondensvand fra en
tørretumbler.
Inden påfyldning af vand skal du slukke
for dampregulatoren («0» = damp slukket).
Hold strygejernet let på skrå (som vist i B),
og fyld vandtanken op til «max»-mærket.
Anbring strygejernet på højkant på
hvilehælen, og sæt stikket i stikkontakten.
Indstil den ønskede temperatur i henhold
til strygevejledningen på strygejernets hæl
eller på mærket i dit tøj.
Kontrollampen (8) slukker, når den
ønskede temperatur er nået (efter ca.
1 1/2 min.).
C Strygning
Vario steam
Du kan vælge mængden af damp ved at
dreje dampregulatoren (6) inden for et
område fra «0» til «6».
Til dampstrygning skal temperatur-
vælgeren (7) placeres inden for det røde
temperaturfelt.
Vi anbefaler, at dampfunktionen er
indstillet på medium til al normal
strygning. Kun i forbindelse med linned,
tyk bomuld eller tilsvarende stoffer
anbefaler vi brug af den maksimale
dampindstilling.
Bemærk: Under strygning må damp-
regulatoren ikke drejes længere end til
indstilling «6».
Vario plus steam
Skal du bruge ekstra damp, skal du trykke
på dampregulatoren (6) i maks. 30
sekunder.
Temperaturvælgeren (7) skal indstilles
inden for det røde område.
Precision shot
Inden brug heraf skal du trykke på
Precision shot-knappen (4) 3 til 4 gange
for at aktivere funktionen.
Образец