Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 31 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 31 из 86
31
Tryk på Precision shot-knappen med
mellemrum på mindst 5 sekunder for at få
et kraftigt dampskud med forbehand-
lingsdamp. Precision shot kan aktiveres
ved strygning uden damp. Men tempera-
turvælgeren skal indstilles inden for det
røde område.
Dampskud funktionen kan også anvendes i
opret stilling til dampning af ophængt tøj.
Advarsel: Der kommer varm damp ud af
forbehandlingsdyserne.
Sprayfunktion
Tryk på sprayknappen (5).
Strygning uden damp
Drej dampregulatoren (6) til stillingen «0»
(= damp slukket).
D
Automatisk slukning
(kun model 780 og 770)
Mens der stryges, vil auto slukmekanis-
men afgive en ganske svag raslende lyd.
Dette er helt normalt og betyder på ingen
måde, at der er fejl på strygejernet.
Den røde «auto-off»-kontrollampe (9)
blinker, når den automatiske slukning er
aktiveret.
Dette sker, når strygejernet har hvilet …
– vandret på strygesålen i ca. 30 sekunder
eller
– lodret på hvilehælen i omkring 8 minutter.
For at tænde for strygejernet igen behøver
du bare bevæge det en lille smule. Når
«auto-off»-kontrollampen holder op med
at blinke, er der igen sluttet strøm til
strygejernet.
Den automatiske afbryderfunktion aktiveres
ca. 2 min. efter, at strygejernet er blevet sat
i stikkontakten.
E
Textile Protectors
Textile Protector
(11)
(kun model
780, 770 og 760)
Textile Protector beskytter sarte tekstiler
mod varmeskader, så du kan stryge
de fleste stoftyper uden brug af
et strygeklæde. En speciel overfladebe-
handling forhindrer, at der opstår blanke
pletter.
Med Textile Protector kan du stryge
sarte tekstiler med en temperaturind-
stilling inden for det røde felt, så du kan
bruge alle de dampfunktioner, dit
strygejern har.
For at kontrollere hvordan stoffet reagerer,
før du begynder at stryge, anbefaler vi,
at du stryger et lille stykke på stoffets
bagside. Men for at undgå at beskadige
overfladebehandlingen bør strygning over
f.eks. lynlåse, metalknapper/nitter eller
pyntesten undgås, når Textile Protector er
påsat.
Efter påsætning af Textile Protector skal
du vente ca. 1 1/2 minut, før du begynder
at stryge.
Soft Textile Protector
(12)
(kun model
780)
Soft Textile Protector sikrer en øget
varmebeskyttelse og en meget nænsom
behandling af de mest sarte tekstiler
takket være den specialdesignede
SoftTouch pude. Selv de mest sarte
tekstiler, der tåler strygning*, er beskyttet
mod varmeskader, og blanke pletter
undgås.
Når Soft Textile Protector er sat på, kan
du stryge alle tekstiler, der tåler stryg-
ning uden et strygeklæde. Soft Textile
Protector er perfekt egnet til f.eks. pres-
sefolder på sarte jakkesæt uden brug af et
strygeklæde.
Med Soft Textile Protector kan du stryge
sarte tekstiler med en temperaturind-
stilling inden for det røde felt, så du kan
bruge alle de dampfunktioner, dit
strygejern har.
Men for at undgå at beskadige SoftToch
puden bør strygning over f.eks. lynlåse,
metalknapper/nitter eller pyntesten
undgås, når Soft Textile Protector er
påsat.
(* kontrollér vaskeinstruktionerne på tøjet
for at se, om det tåler strygning.)
F
Efter strygning
Tag stikket ud af stikkontakten, og drej
dampregulatoren til indstilling «0». Tøm
vandtanken for at forlænge strygejernets
levetid. Opbevar det afkølede strygejern
på et tørt sted, og lad det altid stå lodret
på hvilehælen.
G
Vedligeholdelse og rengøring
Til rengøring af strygesålen anvendes
ståluld. Brug aldrig skurepulver, eddike
eller kemikalier af nogen art. Brug sæbe-
vand til at rengøre det bløde materiale på
håndtaget.
H
Rengøring af anti-kalkventilen
Anti-kalkventilen på dampregulatoren
skal afkalkes regelmæssigt (f.eks. ved
utilstrækkelig dampudvikling). For at gøre
dette skal vandtanken være tom.
Fjernelse af dampregulatoren med
antikalkventil
Drej dampregulatoren med uret i retning
af dampindstillingen «6». Bliv ved med
at dreje godt til forbi modstanden, indtil
dampregulatoren bliver løftet. Træk den
lodret op, når den står i stillingen
x
.
Образец