Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 86
34
Funksjonen for ekstra kraftige dampstøt
kan også brukes i vertikal stilling for
damping av klær som henger.
Advarsel: Det kommer varm damp ut av
forbehandlingsdysene.
Sprayfunksjonen
Trykk på sprayknappen (5).
Tørrstryking
Sett dampregulatoren (6) i stilling «0»
(= damp av).
D
Automatisk utkobling
(bare på 780 og 770)
Autoutkoblingsmekanismen lager en svak
skranglelyd under stryking. Dette er
normalt og betyr ikke at det er feil på
strykejernet.
Den røde «auto-off»-lampen (9) blinker når
den automatiske utkoblingen er aktivert.
Dette skjer når strykejernet har stått
ubrukt og …
vannrett på strykejernssålen i ca
30 sekunder, eller
loddrett på bakstøtten i ca. 8 minutter.
Beveg strykejernet for å slå det på igjen.
Når «auto-off»-lampen slutter å blinke, er
strykejernet slått på igjen.
Den automatiske avstengingen aktiveres
ca. 2 minutter etter at strykejernet er koblet
til strømnettet.
E
Textile Protectors
Textile Protector
(11)
(bare på 780, 770
og 760)
Textile Protector beskytter sart tøy fra
varmeskade slik at du kan stryke
de fleste tekstiler uten å bruke stryke-
underlag. Et spesielt belegg hindrer at det
oppstår blanke flekker.
Med Textile Protector kan du stryke
ømtålige stoffer med temperaturinn-
stillingen innenfor det ensfargete røde
området og dermed benytte alle damp-
funksjonene i strykejernet.
Du bør prøvestryke en liten del av tøyet på
vrangen før du stryker hele plagget for å
se hvordan stoffet reagerer. For å unngå
skade på belegget, må du ikke stryke
over f.eks. glidelås, knapper/nagler eller
dekorasjoner når Textile Protector er
påmontert.
Når du har montert på Textile Protector,
må du vente i ca. 1 1/2 minutt før du
begynner å stryke.
Soft Textile Protector
(12)
(bare på 780)
På grunn av den spesialdesignede
SoftTouch-beskyttelsen sikrer Soft Textile
Protector økt varmebeskyttelse og maksi-
mal ivaretakelse av de sarteste tekstiler.
Selv de mest ømtålige tekstiler som kan
strykes*, beskyttes mot varmeskade og
det oppstår ikke blanke flekker på tøyet.
Alle tekstiler som er merket med at de kan
strykes, kan du stryke med Soft Textile
Protector påmontert uten å benytte et
strykeunderlag. Soft Textile Protector
passer perfekt til f.eks. å lage press i
ømfintlige dressbukser uten at du må
bruke et dampklede.
Med Soft Textile Protector kan du stryke
ømtålige stoffer med temperaturinn-
stillingen innenfor det ensfargete røde
området og dermed benytte alle damp-
funksjonene i strykejernet.
For å unngå skade på belegget, må du
ikke stryke over f.eks. glidelås, knapper/
nagler eller dekorasjoner når Soft Textile
Protector er påmontert.
(* se vaskeanvisningen på plagget for å
finne ut om det kan strykes.)
F
Etter stryking
Trekk ut strykejernets støpsel og sett
dampregulatoren i stilling «0». Tøm
vanntanken for å forlenge strykejernets
levetid. Oppbevar det kalde strykejernet
på et tørt sted og stående på bakstøtten.
G
Vedlikehold og rengjøring
Rengjør strykejernssålen med stålull.
Ikke bruk skrubber, eddik eller andre
kjemikalier. Rengjør det myke materialet
på håndtaket med såpevann.
H
Rengjøre antikalkventilen
Antikalkventilen som sitter på damp-
regulatorens nedre ende, må avkalkes
regelmessig (f.eks. når dampmengden blir
for liten). Vanntanken må tømmes når
dette skal gjøres.
Ta av dampregulatoren med antikalk-
ventilen
Drei dampregulatoren med urviseren til
stilling «6». Drei bestemt videre forbi
motstanden til dampregulatoren løftes.
Trekk den ut loddrett når den står i
stilling
x
. Ikke berør antikalkventilens
nedre ende. Legg antikalkventilen i eddik
(ikke eddikessens) eller sitronjuice i minst
30 minutter. Børst av gjenværende rester
og skyll under rennende vann (fig. H, 1-7).
Sette inn dampregulatoren
Når dampregulatoren skal settes inn, må
du sørge for at dampregulatorbasen
fortsatt peker på stillingen
x
(fig. H, 8).
Skyv dampregulatoren bestemt ned til
den dreier tilbake til stilling «6» (fig. H) der
den griper tak.
Merk: Strykejernet må ikke brukes uten
dampregulator.
Образец