Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 35 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 35 из 86
35
I
Avkalking/antikalk-systemet
For å rengjøre dampkammeret for rester
skal det avkalkes slik det er vist i bilde-
seksjon I, 1-8.
Advarsel: Det kommer varmt vann og
damp ut fra strykejernssålen når damp-
regulatoren dreies med urviseren og forbi
stilling «6».
Vent til strykejernssålen er kald før du
rengjør den slik det er beskrevet ovenfor.
Fyll deretter tanken med vann og varm
opp strykejernet. Trykk på presisjons-
sprøytingsknappen 4 ganger for å skylle
strykejernet før stryking (fig. I
9-13).
Ikke bruk avkalkingsmidler som er i
handelen. De kan skade strykejernet.
Problemløsing
Problem
Løsning
Det kommer dråper
ut av damp-
ventilene.
Drei dampregulatoren
mot urviseren for å
redusere damp-
mengden, eller slå den
av.
Ta lengre pauser
mellom hver gang du
trykker på presisjons-
sprøytingsknappen.
Still inn på høyere
temperatur.
Det kommer lite
eller ingen damp
Undersøk vannivået.
Rengjør antikalkven-
tilen.
Det kommer
kalkpartikler ut av
dampventilene
Avkalk dampkammeret.
Med forbehold om endringer.
Ikke
kast dette produktet sammen
med husholdningsavfall når det skal
kasseres. Det kan leveres hos et Braun
servicesenter eller en miljøstasjon.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved
reparasjon eller om vi finner det
hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun
eller Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn
av feil bruk, normal slitasje eller skader som
har ubetydelig effekt på produktets verdi og
virkemåte. Garantien bortfaller dersom
reparasjoner utføres av ikke autorisert person
eller hvis andre enn originale Braun
reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet
leveres eller sendes sammen med kopi av
kjøpskvittering til nærmeste autoriserte
Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i
henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
Образец