Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 37 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 37 из 86
37
Tryck på knappen för precisionsstråle
i intervaller av åtminstone 5 sekunder
för att få en kraftfull ångstråle med prepa-
rerande ånga. Precisionstrålen kan vara
aktiverad när man stryker utan ånga.
Temperaturväljaren måste emellertid vara
inställd inom det rödmarkerade området.
Precision shot funktionen kan även
användas i vertikalt läge för att t.ex. ånga
hängande textilier.
Viktigt: Het ånga kommer ut ur mun-
styckena för preparering.
Sprayfunktion
Tryck på knappen för vattenspray (5).
Strykning utan ånga
Vrid ångregulatorn (6) till position «0»
(= ånga av).
D
Automatisk avstängning
(endast 780 och 770)
Den automatiska avstängningsmekanis-
men orsakar ett lätt rasslande ljud när du
stryker. Detta är fullt normalt och indikerar
inget fel på produkten.
Den röda kontrollampan «auto-off» blinkar
när den automatiska avstängnings-
funktionen är aktiverad.
Detta inträffar när strykjärnet har placerats
horisontellt på stryksulan i ca
30 sekunder eller
vertikalt på högkant i ca 8 minuter.
För att sätta på järnet igen rör du bara på
det. När kontrollampan «auto-off» slutar
att blinka är den elektriska strömmen på
igen.
Den automatiska avstängningen starter ca
2 minuter efter att kontakten har anslutits till
ett uttag.
E
Textile Protectors
Textile Protector
(11)
(endast
780, 770 och 760)
Textile Protector skyddar känsliga textilier
från att skadas av värme, och de flesta
textilier kan strykas utan någon
mellanliggande duk. En specialbeläggning
gör att blanka fläckar kan undvikas.
Med Textile Protector kan känsliga textilier
strykas med strykjärnets tempera-
turinställning inom det fasta röda området
så att strykjärnets alla ångfunktioner kan
nyttjas.
Vi rekommenderar att man först stryker på
en liten del av textilens baksida för att
kontrollera hur materialet reagerar innan
man stryker. För att inte skada beläg-
gningen bör man undvika att stryka på
exempelvis dragkedjor, metallknappar/
nitar och strass med Textile Protector på
strykjärnet.
När Textile Protector har fästs på
strykjärnet bör man vänta i ungefär 1,5
minuter innan man börjar stryka.
Soft Textile Protector
(12)
(endast 780)
Soft Textile Protector ger ett ökat värme-
skydd och optimal vård av de känsligaste
textilierna tack vare den speciellt utfor-
made SoftTouch-kudden. Även de
känsligaste material som tål strykning*
skyddas mot värmeskador, och blanka
fläckar kan undvikas.
Med Soft Textile Protector på strykjärnet
kan man stryka alla material som tål
strykning, utan någon mellanliggande
duk. Soft Textile Protector är perfekt
om man ska ta bort veck på kostymer i
känsliga material utan att använda någon
strykduk.
Med Soft Textile Protector kan känsliga
textilier strykas med strykjärnets tempe-
raturinställning inom det fasta röda om-
rådet så att strykjärnets alla ångfunktioner
kan nyttjas.
För att inte skada SoftTouch-beläg-
gningen bör man dock undvika att stryka
på exempelvis dragkedjor, metallknappar/
nitar och strass med Soft Textile Protector
på strykjärnet.
(* se klädesplaggets skötselråd för att ta
reda på om det tål strykning.)
F
Efter strykning
Dra ur kontakten och vrid ångregulatorn
till «0». Töm alltid vattentanken för att
förlänga livslängden på strykjärnet.
Förvara det kalla strykjärnet på ett torrt
ställe, alltid stående på högkant.
G
Skötsel och rengöring
Använd stålull för att rengöra stryksulan.
Använd aldrig rengöringssvamp,
ättikssprit eller andra kemikalier. Använd
tvålvatten för att rengöra det mjuka
materialet på handtaget.
H
Rengöring av kalkuppsamlaren
Kalkuppsamlaren på ångregulatorn måste
kalkas av regelbundet (t. ex. när ångav-
givningen är otillräcklig). För att kunna
göra detta måste vattentanken vara tömd.
Att avlägsna ångregulatorn med
kalkuppsamlaren
Vrid på ångregulatorn medsols mot ång
inställning «6». Fortsätt vridningen bortom
motståndet tills ångregulatorn höjs upp.
När den är i position
x
, dra ut den vertikalt.
Образец