Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 86
39
Suomi
Tuotteemme on suunniteltu täyttämään
korkeimmat laadun, toimivuuden ja
muotoilun vaatimukset. Toivottavasti
saat iloa ja hyötyä uudesta Braun-
höyrysilitysraudasta.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tärkeitä turvatoimenpiteitä
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen
silitysraudan käyttämistä. Säilytä ohjeet
laitteen koko käyttöiän ajan.
Varmista, että verkkojännite vastaa
silitysrautaan merkittyä verkkojännitettä.
Varoitus: Höyrysilitysraudan erinomaisen
suorituskyvyn ansiosta sinun tulee
varmistaa, että pistorasian jännite on
riittävän korkea. Ota yhteyttä paikalliseen
sähkölaitokseen varmistaaksesi,
että impedanssi ei ole korkeampi kuin
0,31 Ohm.
Ota pistoke aina irti silitysraudasta, ennen
kuin täytät sen säiliön vedellä. Vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.
Johto ei saa koskaan koskettaa kuumia
osia tai pohjalevyä.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai
muuhun nesteeseen.
Käytä silitysrautaa ja pidä sitä pystyasen-
nossa vakaalla alustalla.
Aseta silitysrauta silitystaukojen
ajaksi pystyasentoon tasapohjaisen
seisontapintansa varaan vakaalle
alustalle.
Silitysrautaa ei saa jättää vartioimatta, kun
se on kytketty verkkovirtaan.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten
käyttöön. Tätä laitetta ei ole myöskään
tarkoitettu henkilöiden, joilla on alentunut
fyysinen tai psyykkinen tila, käytettäväksi.
Poikkeuksena, jos lapsi tai henkilö on
hänen turvallisuudestaan vastaavan
henkilön valvonnan alaisena.
Suosittelemme, että laitteen tulee olla
lasten ulottumattomissa. Lapsia pitää
valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä
laitteella.
Pidä silitysrauta poissa lasten ulottuvilta,
varsinkin kun käytät täsmähöyrytoimintoa.
Sähkösilitysraudoissa yhdistyy korkea
lämpötila ja kuuma höyry, ja siksi niistä voi
saada helposti palovammoja.
Älä koskaan silitä tai höyrytä vaatteita
silloin, kun ne ovat ylläsi.
Silitysrautaa ei pidä käyttää, jos se on
pudonnut, siinä on näkyviä merkkejä
vaurioitumisesta tai jos se vuotaa. Tarkista
säännöllisesti, ettei virtajohto ole
vahingoittunut.
Jos laitteessa tai virtajohdossa näkyy
vaurioita, lopeta sen käyttö. Vie laite
Braun-huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
Puutteellinen tai valtuuttamaton huoltotyö
voi aiheuttaa onnettomuuksia tai
vahingoittaa käyttäjää. Braun-sähkölait-
teet täyttävät asianomaisten turvallisuus-
säädösten määräykset.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A
Laitteen osat
1
Esikäsittelysuuttimet
2
Vesisuihkesuutin
3
Vesisäiliön aukko
4
Täsmähöyrypainike
5
Vesisuihkepainike
6
Höyrymäärän säädin
7
Lämpötilanvalitsin
8
Lämpötilan merkkivalo
9 Automaattisen sammutuksen merkkivalo
(vain malleissa 780 ja 770)
10 Silitysraudan seisontapinta
11 Protector -lisäpohja (vain malleissa
780, 770 ja 760)
12 Protector -lisäpohja pehmeille kankaille
(vain malleissa 780)
B Ennen käyttöönottoa
Tämä silitysrauta on suunniteltu
käytettäväksi vesijohtovedellä. Jos vesi
on erittäin kovaa, on suositeltavaa käyttää
seosta, jossa on puolet vesijohtovettä ja
puolet tislattua vettä. Täytä vesisäiliö
max-merkintään saakka. Älä koskaan
käytä pelkkää tislattua vettä. Älä käytä
minkäänlaisia lisäaineita, kuten tärkkiä.
Älä käytä kuivausrummun kondenssivettä.
Sulje höyrymäärän säädin («0» = ei
höyryä), ennen kuin täytät säiliön vedellä.
Kallista silitysrautaa kuvassa (B) osoitetulla
tavalla ja täytä vesisäiliö max-merkintään
saakka.
Aseta silitysrauta pystyasentoon
seisontapintansa varaan ja kytke laite
verkkovirtaan.
Valitse lämpötila silitysraudan seisonta-
pinnassa olevan silitysohjeen tai silitet-
tävien tekstiilien merkintöjen mukaan.
Merkkivalo (8) sammuu, kun asetettu
lämpötila on saavutettu (n. 1 1/2 minuutin
kuluttua).
C Silittäminen
Höyryn säätäminen
Voit valita höyryn määrän kääntämällä
höyrymäärän säädintä (6) asteikolla
«0»-«6».
Höyrysilityksessä lämpötilanvalitsimen (7)
on oltava punaisella alueella.
Suosittelemme medium-höyryasetusta
kaikkeen tavalliseen silitykseen.
Ainoastaan pellavan, paksun puuvillan tai
vastaavien kankaiden silitykseen
suositellaan suurinta höyryasetusta.
Tärkeää: Kun silität, älä käännä
höyrymäärän säädintä asetuksen «6»
yläpuolelle.
Lisähöyry
Lisähöyryä saat painamalla höyrymäärän
säädintä (6) enintään 30 sekunnin ajan.
Lämpötilanvalitsimen (7) on oltava
yhtäjaksoisen punaisen alueen sisällä.
Образец