Braun TexStyle 7 740 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 86)

Языки: Русский
Страницы:86
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 86
41
Höyrymäärän säätimen ja
kalkinpoistoventtiilin irrottaminen
Käännä höyrymäärän säädintä
myötäpäivään höyryasetusta «6» kohti.
Jatka kääntämistä napakasti
vastustuksen yli, kunnes höyrymäärän
säädin nousee. Kun säädin on kohdassa
x
, vedä se pystysuoraan ulos. Älä koske
kalkinpoistoventtiilin alaosaan. Upota
kalkinpoistoventtiili etikkaan (älä käytä
esanssia) tai sitruunamehuun vähintään
30 minuutiksi. Harjaa jäämät ja huuhtele
juoksevalla vedellä (kuvat H, 1-7).
Höyrymäärän säätimen asentaminen
takaisin
Kun laitat höyrymäärän säätimen takaisin
paikalleen, sen osoittimen tulee olla
asetuksen
x
kohdalla (kuva H, 8). Paina
höyrymäärän säädin napakasti takaisin
paikalleen asetukseen «6» (kuva H), johon
se asettuu.
Tärkeää: Silitysrautaa ei saa käyttää ilman
höyrymäärän säädintä.
I
Kalkinpoistojärjestelmä
Kalkin poistaminen höyrysäiliöstä
tapahtuu kuvissa I, 1-8 esitetyllä tavalla.
Varoitus: Pohjasta tulee kuumaa vettä
ja höyryä, kun höyrymäärän säädintä
käännetään myötäpäivään asetuksen
«6» yli.
Odota, kunnes pohjalevy on jäähtynyt.
Puhdista se sen jälkeen edellä kuvatulla
tavalla.
Täytä säiliö vedellä, kuumenna silitysrauta
ja huuhtele silitysrauta ennen silitystä
painamalla täsmähöyrypainiketta 4 kertaa
(kuvat I, 9-13).
Älä käytä yleisesti myytäviä kalkinpois-
toaineita, sillä ne voivat vahingoittaa
silitysrautaa.
Ongelmanratkaisuopas
Ongelma
Ratkaisu
Höyryaukoista tulee
vesipisaroita.
Vähennä höyrymäärää
tai ota höyrytoiminto
pois päältä kääntämällä
höyrymäärän säädintä
vastapäivään.
Paina täsmähöyry-
painiketta pidemmin
väliajoin.
Valitse korkeampi
lämpötila-asetus.
Höyryä tulee
vähemmän tai ei
lainkaan.
Tarkista veden määrä.
Puhdista
kalkinpoistoventtiili.
Höyryaukoista tulee
kalkkihiukkasia.
Puhdista höyrysäiliö
kalkista.
Tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
Kun laite on tullut elinkaarensa päähän,
säästä ympäristöä äläkä hävitä sitä
kotitalousjätteiden mukana.
Hävitä tuote viemällä se Braun-
huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden
takuun ostopäivästä lukien Suomessa
voimassa olevien alan takuuehtojen TE90
mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat
materiaaliviasta tai valmistusvirheestä.
Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan
korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on
voimassa kaikkialla maailmassa sillä
edellytyksellä, että laitetta myydään ko.
maassa Braunin tai virallisen maahantuojan
toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat:
viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä,
normaalista kulumisesta tai viat, jolla on
vähäinen merkitys laitteen arvoon tai
toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos
laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa
Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa
käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun
voimassaolon osoittamiseksi:
www.service.braun.com.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta
020-377 877.
Образец